WELKOM

Van harte welkom op de website van FOVIG.

Wij zijn een Federatie van Ouderverenigingen en Gebruikersraden in voorzieningen voor personen met handicap Wij zijn gegroeid uit de behoefte aan wederzijdse overleg, ondersteuning en informatieuitwisseling voor deze verenigingen en raden Het is onze bedoeling de werking ten aanzien van de gebruikers in de voorzieningen te behartigen, te verdedigen en te stimuleren.

Wij zijn een ruime leden- en vriendengroep verspreid over gans het Vlaamse land.Tot onze groep behoren zowel bewoners zelf als ouders, wettelijke vertegenwoordigers, brussen (broers en zussen) en belangenbehartigers.

Indien je voor het eerst deze website bezoekt raden wij u aan op de volgende bladzijden eerst kennis te maken met ons. Mocht je achteraf zin hebben om toe te treden dan ben je van harte welkom Hoe je lid kan worden vind je onder de rubriek lidmaatschap. Voor je lid wordt en nadat je lid bent, hou je best één zaak altijd goed voor ogen: spreek en denk met de mond en het hart van de gebruiker in de voorzieningen.

Denk er ook aan dat onze werking op geen enkele wijze gesubsidieerd wordt. Zij wordt gedragen door de belangloze en vrijwillige inzet van al onze leden.

Vrijwilliger, indien je wil binnenkomen ben je welkom!

Bij FOVIG staat de persoon met een handicap centraal

Onze website is mogelijk gemaakt en wordt online gehouden dank zij de sponsoring van ERIBEL

 

vzw FOVIG © 2007