CORRECTIEFASE 2: WAT NU?

>    wat is correctiefase 2?
>    de gevolgen
>    standpunt van FOVIG
download hier het volledige afdrukbare document

Een heel groot deel van de gebruikers van zorg in een voorziening kreeg begin oktober een brief van het VAPH met de gegevens van hun nieuwe budget. Een budget dat soms verhoogd werd maar bij een meerderheid van de gebruikers gekrompen is.
Veel gebruikers hebben ons hun ongenoegen over deze operatie gemeld. Waarom gebeurt dit? Wat betekent het? Wat zijn de gevolgen voor de gebruiker? Wat zijn de gevolgen voor de voorziening? Een hele boel vragen waarbij we graag nog een laatste toevoegen: hoe staat FOVIG hier tegenover?


WAT IS CORRECTIEFASE 2?

Elke gebruiker die voor 1 januari 2017 gebruik maakte van de diensten van een vergunde zorgaanbieder kreeg per 15 oktober 2019 een brief van het VAPH waarin een herrekend budget werd meegedeeld. Voor velen een hele verrassing omdat de wijzigingen soms erg groot zijn.
 
Waarom correctiefase 2 nodig is
We moeten even terug in de tijd. Op 25 april 2014 werd het decreet persoonsvolgende financiering (PVF) goedgekeurd. In dit decreet zijn de richtlijnen opgenomen voor de uitrol van PVF en in de daaropvolgende jaren werd deze omslag voorbereid door alle betrokkenen: voorzieningen, gebruikers, vakbonden …
Gelijke budgetten voor gelijke zorg
Een belangrijk element in dit decreet was en is nog steeds het realiseren van gelijke budgetten voor gelijke zorgnoden. Om verschillende redenen beschikten de voorzieningen niet altijd over dezelfde middelen (lees: personeel) voor dezelfde zorg. De situatie was in het verleden scheefgegroeid met verschillen tot 50% en meer. De werkgeversorganisaties hebben de realisatie van dat gelijkheidsprincipe altijd naar voor geschoven als dé belangrijkste voorwaarde voor hen om in het verhaal van PVF mee te stappen. Alle partijen hebben er zich toen toe verbonden om dit waar te maken.
Zorggarantie
Om de gevolgen van de wijzigingen in persoonlijke budgetten op te vangen hebben de werkgeversorganisaties de zorggarantie geplaatst. Ze gaven de zekerheid dat elke gebruiker ook na 1 januari 2017 dezelfde zorg zal krijgen als voorheen, zowel bij het stijgen of het dalen van het persoonlijk budget.
Budgetneutraliteit
Daarenboven wilde de overheid budgetneutraliteit realiseren: de wijziging mocht niet tot meer kosten leiden dan voorheen werd besteed. Het totale budget voor ondersteuning van personen met een handicap moest gelijk blijven.
Wachtlijsten
Om bovenop de budgetneutraliteit toch ook iets aan de wachtlijsten te doen, steeg het totale budget voor personen met een handicap in de periode 2014-2019 met 330 miljoen EUR. Het totale bedrag bedraagt nu ongeveer 1,8 miljard EUR. Om de wachtlijsten weg te werken is er volgens het VAPH nog eens 1,6 miljard EUR nodig.
a Het mechanisme van de correctiefase 2
Bij het uitwerken van deze correctiefase werden een aantal principes en werkwijzen vastgelegd.
Zorginschaling blijft behouden
De omvang van de zorgnood, uitgedrukt in P-waarden (nood aan permanent toezicht) en B-waarde (nood aan begeleiding) wordt niet gewijzigd. De inschaling die in 2016 gebeurde door de voorziening, al dan niet herzien na controle, blijft behouden. Deze waarden worden uitgedrukt in een schaal van nul tot zeven. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de specifieke zorgnood. De volledige betekenis van elke waarde vind je terug op de website van VAPH (www.vaph.be/begeleidings-en-permanentiewaarden-definities).
Frequentie verandert niet
Het aantal keren dat je per jaar gebruik maakt van de zorg wordt uitgedrukt in een gemiddeld cijfer per week. Zo heeft iedere gebruiker een frequentiewaarde voor dagondersteuning (DO), woonondersteuning (WO) en individuele ondersteuning (IO). Deze frequentie wordt bepaald op het gemiddelde gebruik in 2014-2016. De daarvoor vastgestelde cijfers blijven dus ook na correctiefase 2 onveranderd geldig.
Niet alle budgetten worden herrekend
Correctiefase 2 geldt voor iedere meerderjarige persoon die een persoonsvolgend budget kreeg op basis van zijn zorggebruik bij een voorziening op 31 december 2016 (gebruikers ‘in transitie’)..
Voor wie geldt correctiefase 2 niet?
+ Iedereen die op of na 1 januari 2017 een persoonsvolgend budget gekregen heeft, een herziening gekregen heeft of een automatische toekenning kreeg …
+ Personen die door de overstap naar persoonsvolgende financiering hun persoonlijke-assistentiebudget vertaald zagen in een persoonsvolgend budget. Wie zijn persoonlijke-assistentiebudget combineerde met ondersteuning van een VAPH-zorgaanbieder, zal wel een brief krijgen, alleen voor dat laatste stuk.
+ Personen die op 31 december 2016 nog geen persoonsvolgend budget hadden.
Budgetcategorieën worden herzien
Om het budget te berekenen bestond er een formule om de zorgnood, of het nu dagondersteuning, woonondersteuning of individuele ondersteuning is, om te zetten naar een van de 12 budgetcategorieën, verspreid tussen 12,23 en 103,99 punten. De soms grote sprongen werden kleiner gemaakt door extra budgetcategorieën te voorzien. Nu zijn er 24 budgetcategorieën, verspreid tussen 7,75 punten per jaar en 103,29 punten. Het laagste budget is dus met meer dan een derde gedaald.
Ook de berekeningswijze om zorginschaling en frequentie om te zetten naar een budget werd aangepast, bijvoorbeeld hoe zorg voor wonen en dagondersteuning wordt verrekend.
Het technisch uitwerken van alle onderdelen is een werk geweest van specialisten, mensen die heel onderlegd zijn in deze materie. Het zijn vooral medewerkers van vergunde zorgaanbieders en van het VAPH die dit werk geleverd hebben.
Aard van de verschuivingen
Omdat de correctie moet gebeuren binnen de voorziene middelen van de Vlaamse overheid (budgetneutraliteit) zijn er verschuivingen in twee richtingen: wie vroeger te weinig had zal meer budget krijgen, wie te veel had krijgt minder. Er zijn grote verschuivingen (tot meer dan 50 %) en er zijn kleine verschuivingen (enkele procent).
Overgang naar nieuwe budgetten
De nieuwe budgetten worden stapsgewijze ingevoerd. De wijziging spreidt zich over vier jaar, vijf jaar of acht jaar. Begin 2027 zal iedereen het niveau van het nieuwe budget bereikt hebben. Deze werkwijze is vooral belangrijk voor de voorzieningen. Zij kunnen zich planmatig en stapsgewijze aanpassen aan de nieuwe persoonsvolgende budgetten en de impact ervan op hun werking.
Zie ook:
www.vaph.be/pvf/veranderingen/correctiefase-2

>    wat is correctiefase 2?
>    de gevolgen
>    standpunt van FOVIG
download hier het volledige afdrukbare document

Wij zijn altijd benieuwd naar jouw mening. Geef ze hier aan ons door!