Onderzoek naar de effecten van de persoonsvolgende financiering

Onderzoek naar de inzet van PVF door ouders/familieleden

Oproep aan de leden van de gebruikersraden

De Universiteit Gent (Drs. Wouter Dursin en Prof. Dr. Bram Verschuere) voert een onderzoek naar de effecten van persoonsvolgende financiering. Op basis van ervaringen als familielid kan u hen hierbij helpen. Het invullen van deze vragenlijst kost u slechts 10 minuten en uw antwoorden zijn volledig anoniem.
U kan slechts eenmaal deelnemen aan deze bevraging, door te klikken op onderstaande link:

Klik hier om de vragenlijst te starten.

Na verwerking van de resultaten, bezorgen wij u via FOVIG als eerste een samenvatting van de belangrijkste resultaten.
Mogen wij u vriendelijk vragen om deze vragenlijst tegen uiterlijk zaterdag 30 november in te vullen?

Wil u deze mail ook naar de andere leden van de gebruikersraad doorsturen samen met de vraag om de bevraging in te vullen? Kent u nog andere familieleden van volwassenen die ondersteund worden binnen een vergunde zorgaanbieder, stuur hen dit bericht gerust ook door.

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen via: wouter.dursin@ugent.be.

Wij zijn altijd benieuwd naar jouw mening. Geef ze hier aan ons door!