Vernieuwing lidmaatschap en/of abonnement 2018

31 Oktober 2017

Denderleeuw, 31.10.2017.

Beste lid of abonnee,

Met dit schrijven vragen wij u uw lidgeld en/of uw abonnementsgeld voor 2018 te betalen. U kan dit doen door storting op het rekeningnummer BE55 8906 8416 1744 van Fovig, A. Rodenbachstraat 20 te 9470 Denderleeuw.

Het lidgeld bedraagt 35 euro. Eén abonnement op ons ledenblad is hierin automatisch inbegrepen.

Per abonnement op het ledenblad betaalt men 15 euro (met uitzondering voor het abonnement dat in het lidmaatschap inbegrepen is).

Wil bij uw overschrijving vermelden:

  • Ofwel: ‘Lidgeld’.
  • Ofwel: ‘Abonnement ledenblad’.
  • Ofwel: ‘Lidgeld + aantal abonnementen ledenblad’.

In geval van groepsabonnement vragen wij dat diegene die de betaling doet een lijst invult met volgende gegevens voor elk lid of elke abonnee (naam, adres, telefoon, e-mail) Wil deze lijst opsturen naar het secretariaat onderaan deze brief vermeld.

Het voorbeeld van groepsabonnement is toegevoegd voor de verantwoordelijken die gebruik maken van dergelijke lijst.

Met vriendelijke groeten,

L. De Vos                               Nadia Dekoning

Secretaris                              Voorzitter

Brief vernieuwing
Brief groepsabonnement
Wij zijn altijd benieuwd naar jouw mening. Geef ze hier aan ons door!