Vernieuwing lidmaatschap en/of abonnement 2019

31 oktober 2018

Denderleeuw, 31.10.2018.

 

Beste lid,

Met dit schrijven vragen wij u uw lidgeld voor 2019 te betalen. U kan dit doen door storting op het rekeningnummer BE55 8906 8416 1744 van Fovig, A. Rodenbachstraat 20 te 9470 Denderleeuw.

Er is vooreerst het collectief lidmaatschap of het lidgeld voor het collectief overlegorgaan. Dit bedraagt 50 euro. Wij vragen uitdrukkelijk om ons één specifiek adres mee te delen. Als we dit niet krijgen voeren wij het adres in dat wij aflezen op de storting. Naar het adres van het collectief overleg worden het ledenblad, de nieuwsflashes en materiaal ter ondersteuning van het collectief overleg verstuurd.

Daarnaast zijn er ook individuele lidmaatschappen. Dit lidgeld bedraagt € 20. De individuele leden krijgen op hun persoonlijk adres of op hun mailadres het ledenblad, de nieuwsflashes en het ondersteuningsmateriaal voor het collectief overleg.

Het collectief overlegorgaan en de individuele leden krijgen een unieke login voor de website. Op die manier is voor hen meer informatie beschikbaar dan voor de gewone bezoeker. Tot deze informatie behoren de items zonet opgesomd. De gewone bezoeker krijgt deze informatie niet meer te zien. Onze leden krijgen dus een voordeel en hebben steeds een overzichtelijk en actueel beeld over de werking van Fovig. Het hoger vermeld materiaal is steeds voor hen beschikbaar en kan via de login opgeroepen worden. Dit is een unieke toegang die vanuit FOVIG geregeld wordt. Onze leden kunnen hier hun eigen uniek paswoord instellen. Ze kunnen zelf geen toegang aanmaken of creëren. De login is gebaseerd op het mailadres dat ons doorgegeven werd.

Voor alle lidgelden vragen wij om ons zo veel mogelijk de mailadressen van betrokkenen mee te delen. Dit om verschillende redenen:

  • ­      Het is de basis voor de login op de website
  • ­      We communiceren meer en meer digitaal met onze leden
  • ­      Nieuwsflashes en ondersteuningsmateriaal worden op deze manier verspreid
  • ­      Ook het ledenblad willen wij meer zo versturen.

Wil bij uw overschrijving vermelden:

  • Ofwel: ‘Lidmaatschap collectief overleg’.
  • Ofwel: ‘Individueel lidmaatschap’.
  • Ofwel: ‘Lidmaatschap collectiefoverleg + aantal individuele lidmaatschappen’.

Meestal hebben wij te maken met groepslidmaatschap. In dat geval vragen wij dat men een lijst invult met volgende gegevens voor elk lid (naam, adres, telefoon, wijze van versturen van het ledenblad) Wil deze lijst opsturen naar het secretariaat onderaan deze brief vermeld. Een voorbeeld van lijst is toegevoegd bij dit schrijven.

Met vriendelijke groeten,

De Vos Luc                                                                                                                                  Nadia Dekoning

 

 

Secretaris                                                                                                                                     Voorzitter

Brief vernieuwing
Brief groepsabonnement
Wij zijn altijd benieuwd naar jouw mening. Geef ze hier aan ons door!