Transitie naar PVF (persoonsvolgende financiering) en woon- en leefkosten

Informatieavond | donderdag 16 mei 2019, 19.30u | Hasselt

Transitie naar PVF (persoonsvolgende financiering) en woon- en leefkosten

i.s.m. Gezin en Handicap

Het voorbije jaar werd er door de vergunde zorgaanbieders heel hard gewerkt om de overgang naar de PersoonsVolgende Financiering te realiseren. Het opstellen en het onderhandelen over een nieuwe individuele dienstverleningsovereenkomst was een hele klus. Tegen 2020 moeten vergunde zorgaanbieders ook evolueren van een systeem van dagprijzen en gewaarborgd zakgeld naar een systeem waar mensen met hun eigen inkomen zelf hun woon- en leefkosten betalen.

Inhoud
> Hoe verloopt de transitie naar persoonsvolgende financiering (PVF)?
> Welke woon- en leefkosten zijn billijk?
> Hoe kan de gebruikersraad intensief betrokken worden bij het onderhandelen over woon- en leefkosten?
> Waar ervaar je nog knelpunten? Onzekerheden?

Spreker
Eddy Vandemeulebroucke (stafmedewerker FOVIG)
i.s.m. Gezin en Handicap

Datum en locatie
Donderdag 16 mei 2019, 19.30 u
PIC, Pastoraal InformatieCentrum
Tulpinstraat 75, Hasselt

Kostprijs
> 5 euro – Leden van Gezin en Handicap of KVG of FOVIG. Je betaalt ter plaatse.
> 12 euro – Niet-leden van Gezin en Handicap of KVG of FOVIG. Je betaalt ter plaatse.
> 35 euro – Professionelen (met factuur: geef ons je factuurgegevens door).

Inschrijven
Schrijf je in via
> www.gezinenhandicap.be/infoavonden
> telefonisch: 03 216 29 90

Wij zijn altijd benieuwd naar jouw mening. Geef ze hier aan ons door!