Themadocumenten

Deze rubriek bevat een grondige weergave van de inhoud die in de voorbije jaren aan bod kwam tijdens de algemene vergaderingen. Het gaat om documenten uit het verslag zelf, maar ook om bijkomende informatie ons verschaft door de sprekers zelf. We hebben enkel deze thema’s geselecteerd die tot op heden actualiteitswaarde behouden hebben. We vermijden zaken die verouderd zijn of verouderd aandoen. Vaak gaat het om thema’s die naar de grond van de problemen gaan of die met zingeving, spiritualiteit en actualiteit te maken hebben.

2018 - Woon- en leefkosten
Persoonsvolgende financiering maart 2017
2017- Bewindvoering infobrochure Koning Boudewijnstichting
2017 - De eerste stappen in de transitie naar PVF (Janick Appelmans)
2017 - Jaarthema PVF begin van de overgang (transitie)
2016 - PVF en nieuw basisdossier
2016 - Verwerking jaarthema flexibiliteit
2015 - Veranderingen en vernieuwingen in de zorg (Frank Cuyt)
2014 - Zorgvuldig omgaan met het levenseinde (Paul Schotsmans & Herman Vanarwegen)
2013 - Nieuw beschermingsstatuut (Raf Terwingen)
2012 - Algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitseisen (Peter Van Assche)
2011 - Voorstelling van een dienst inclusieve ondersteuning (Guy Stoffels)
2010 - Werken met vrijwilligers (Sint-Oda - Stijn)
2009 - Ouder wordende persoon met een handicap (Ostyn Carine)
2008 - Persoonlijke toekomstplanning (Mieke Blontrock)
2007 - Grenzen aan de participatie/ Werking gebruikersraad (Lien Van de Wiel)
2006 - Nieuwe wet op de voorlopige bewindvoering (Luc Goutry)
2005 - Kwaliteit van leven (Panel deskundigen)
2004 - Verder zien: spiritualiteit van de kleine dingen (Herman Wouters)
2003 - Personeelsbeleid (Diane Serneels)
2001 - Vrijheidsbeperkende maatregelen (Sint-Oda)
2001 - Intimiteit, relatievorming, seksualiteit en seksueel misbruik (Frans Snyers)
2001 - Het persoonsgebonden budget (Jo De Niel)
2001 - Gedecentraliseerd wonen (Georges De Poovere)
2000 - Werking van de gebruikersraad
1999 - De inbreng van de gebruiker bij de implementatie van het kwaliteitsdecreet in de voorziening (Hilde Slembrouck)
1999 - Een goed werkende gebruikersraad (René De Wever)
1998 - Met nieuwe ogen (Ad Goos)
Wij zijn altijd benieuwd naar jouw mening. Geef ze hier aan ons door!