Vorming

FOVIG biedt vormingen aan op verschillende manieren. FOVIG richt zelf in in de verschillende regio’s. Er kunnen ook vormingen aangeboden worden binnen 1 lokaal Collectief Overleg. Het thema kan samen uitgewerkt worden. FOVIG heeft een basisvorming: “WEGWIJS IN HET COLLECTIEF OVERLEG”. Deze vorming belicht alle wettelijke facetten, die van kracht zijn, vanuit de verschillende kwaliteitsdecreten.

Momenteel zijn er geen vormingen gepland omwille van COVID-19.

We hopen in het najaar opnieuw vormingen te kunnen organiseren. Van zodra er duidelijkheid is brengen we u op de hoogte!

 

 

Vandemeulebroucke Eddy

Contacteer mij
Wij zijn altijd benieuwd naar jouw mening. Geef ze hier aan ons door!