Visie & Standpunten

Volgens het bestuur van FOVIG is dit één van de belangrijkste onderdelen van deze site. Hier worden de visieteksten en standpunten gebundeld die FOVIG in de loop der jaren verspreid en gepubliceerd heeft. Zeker dit zijn teksten en documenten ten gronde. We raden jullie aan om zeker dit materiaal beter te leren kennen. Vooral ook hier verneem je waar FOVIG echt voor staat.

2014 - Handicapspecifieke zorg, zorgregie en wachtlijsten
2010 - Actualisatie van de visie op integratie
2008 - Basisstellingen in verband met zorg en ondersteuning
2007 - Dwingende aandachtspunten in verband met de kwaliteit van de zorg
2005 - Kwaliteit van leven Familieplatform
2004 - Kwaliteit van leven Fovig
2002 - Zorg op maat…naar een gestuurde ondersteuning van de vraag
2001 - Visie op integratie en op de ontwikkeling van de voorzieningen in de toekomst
Wij zijn altijd benieuwd naar jouw mening. Geef ze hier aan ons door!