[juni 2024]

FOVIG behartigt de belangen van alle gebruikers. Het collectief overlegorgaan is daarbij een onmisbare schakel. Het lijkt dan ook meer dan logisch dat het collectief overleg het systeem van bekwame helper mee opvolgt en elementen aan de voorziening aanreikt om het systeem van bekwame helper te optimaliseren.

Met onderstaande tips heb je alvast iets in handen om samen met het collectief overleg op pad te gaan.

 

Tip 1
Vertrek met een plan
Start met aan de voorziening te vragen naar het stappenplan waarmee zij het systeem van bekwame helper gaat implementeren op de werkvloer.

Tip 2
Hou de kwaliteit altijd als toetssteen
Waak erover dat het niveau van kwaliteit gehandhaafd blijft. Hoe doe je dat? Door je oor te luisteren te leggen bij gebruikers en hun netwerk, door de signalen van de medewerkers op te vangen, door dit expliciet te bevragen in de tevredenheidsmeting die de voorziening organiseert.

Tip 3
Neem de regeling op als bijlage in de IDO
Zorg dat er bij de IDO (individuele dienstverleningsovereenkomst) een bijlage komt waarin de handelingen worden opgesomd die de bekwame helper bij de gebruiker mag stellen. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid stelt hiervoor sjablonen ter beschikking. Ook het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) ontwerpt een standaard bijlage voor het model IDO.

Tip 4
Volg de werking mee op
Vraag een actuele lijst van alle bekwame helpers in de voorziening. Vraag uitleg over hun opleiding en hoe men hun kennis zal testen en toetsen. Bevraag hoe de arts/verpleegkundige attesteert of een begeleider al dan niet kan fungeren als bekwame helper.

Tip 5
Blijf aandacht geven aan de werkdruk
Wees gevoelig voor signalen dat de werkdruk op de werkvloer voor de begeleiders stijgt door het systeem van bekwame helper. Lijst op wanneer activiteiten of ontspanning in het gedrang komen door personeelstekort of doordat men voorrang geeft aan de verpleegkundige handelingen. Ga hiermee in gesprek met de voorziening.

Tip 6
Volg de evolutie jaarlijks op met het collectief overleg
De voorziening moet zes maanden na het in werking treden van het systeem en daarna jaarlijks feedback geven aan de personeelsvertegenwoordiging. Vraag om deze informatie te delen met het collectief overlegorgaan. Op die manier ben je op de hoogte van de sterktes en zwaktes van het systeem en kan je de evolutie mee opvolgen.

We mogen stellen dat het systeem van bekwame helper vele kansen biedt voor een kwaliteitsvolle en warme zorg. Maar we mogen nooit vergeten dat de bekwame helper Bekwaam moet zijn, dat wil zeggen opgeleid en Helper, dus dat hij nooit een verpleegkundige zal vervangen maar enkel bijstaan! ■

FRAN VAN HOOREBEKE
STAFMEDEWERKER FOVIG

Je kan deze tips hier downloaden op je computer in de map ‘downloads’ en daar lezen en afdrukken.

Vraag het aan Fovig