Een belangrijke schakel in de werking van FOVIG zijn de regionale vergaderingen. Er gaan in alle Vlaamse provincies regionale vergaderingen door. De frequentie is ongeveer 4 à 5 vergaderingen per provincie per jaar. Alle leden worden op deze vergadering en uitgenodigd.

Waarom zijn regionale vergaderingen belangrijk? Welke doelstellingen hebben de regionale vergaderingen?

  • FOVIG wil Informatie verstrekken: via dit kanaal kunnen we informatie geven aan de leden over de ontwikkelingen binnen de sector personen met een handicap. De leden kunnen vragen stellen over dit thema, maar ze kunnen ook alle andere vragen stellen over andere thema’s.
  • FOVIG hecht veel belang aan het delen van ervaringen, ervaringen die iedereen opdoet binnen de werking van het plaatselijke lokaal Collectief Overleg
  • FOVIG kan de werking van de lokale Collectieve Overlegorganen via dit medium ondersteunen
  • FOVIG bekomt op deze manier heel waardevolle input van de leden om deze maximaal in te zetten bij het overleg met de koepels van werkgevers, de overheid, de politiekers, …
  • FOVIG kan zijn aanbod, zijn inbreng door deze belangrijke contacten optimaliseren

FOVIG hoopt om veel leden van het Collectief Overleg in de regio te mogen ontmoeten op de regionale vergaderingen.

Vraag het aan Fovig