Een belangrijke schakel in de werking van FOVIG zijn de regionale vergaderingen. Er gaan in alle Vlaamse provincies regionale vergaderingen door. De frequentie is ongeveer 4 à 5 vergaderingen per provincie per jaar. Alle leden worden op deze vergadering en uitgenodigd.

Waarom zijn regionale vergaderingen belangrijk? Welke doelstellingen hebben de regionale vergaderingen?

  • FOVIG wil Informatie verstrekken: via dit kanaal kunnen we informatie geven aan de leden over de ontwikkelingen binnen de sector personen met een handicap. De leden kunnen vragen stellen over dit thema, maar ze kunnen ook alle andere vragen stellen over andere thema’s.
  • FOVIG hecht veel belang aan het delen van ervaringen, ervaringen die iedereen opdoet binnen de werking van het plaatselijke lokaal Collectief Overleg
  • FOVIG kan de werking van de lokale Collectieve Overlegorganen via dit medium ondersteunen
  • FOVIG bekomt op deze manier heel waardevolle input van de leden om deze maximaal in te zetten bij het overleg met de koepels van werkgevers, de overheid, de politiekers, …
  • FOVIG kan zijn aanbod, zijn inbreng door deze belangrijke contacten optimaliseren

FOVIG hoopt om veel leden van het Collectief Overleg in de regio te mogen ontmoeten op de regionale vergaderingen.
Contacteer de voorzitter van jouw regionale vergadering.

ANTWERPEN
Hugo Verhoeven
hugo.verhoeven@telenet.be
0472 66 64 33

LIMBURG
Samra Mackic
samramackic@yahoo.co.uk
0498 50 57 61

OOST-VLAANDEREN
Patrick Van Landeghem
patrick.van.landeghem5@telenet.be
0475 91 19 31

VLAAMS BRABANT EN BRUSSEL
Herwig Vaes
herwig.vaes@kuleuven.be
0484 59 99 35

WEST-VLAANDEREN
Martine Buyssens
martine.buyssens@fovig.be
0495 58 45 48

HOE JE INBRENG FOVIG ZAL VERSTERKEN

De voorbije tien jaar is er veel veranderd in de omgeving waar FOVIG actief is. Die veranderingen houden niet op. Wekelijks verschijnen er berichten over absoluut noodzakelijke aanpassingen. De media staan vol met nieuwe visies op de persoon met een handicap en de ondersteuning ervan. FOVIG wil alert blijven voor al die evoluties en nog meer voor de betekenis daarvan op de betrokken personen en hun netwerk. We willen een juiste kijk hebben op de gevolgen van al dat nieuws.

Daarom wil FOVIG haar leden nog directer betrekken bij de opbouw van een actuele visie op zorg, ondersteuning en ontwikkeling.

Klik hier voor de mogelijkheden om mee te werken en bekijk een overzicht van de werkgroepen en projectgroepen van FOVIG en hoe je eraan kan deelnemen.

folder WERKGROEPEN EN PROJECTGROEPEN

Vraag het aan Fovig