Op deze pagina vindt u bruikbaar materiaal om de werking van het plaatselijk Collectief Overleg te ondersteunen.

Vooreerst is alle wetgeving die hierover gepubliceerd werd belangrijk. U kan hier  volgende belangrijke wetgeving vinden:

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 15/12/1993 tot vaststelling van algemene erkenningsvoorwaarden voor voorzieningen
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 04/02/2011 – erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg voorzieningen
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 17/03/2017 wijzigingen aan Besluit van 04/02/2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang

Ook actuele thema’s krijgen de nodige wetgeving:

  • Decreet van 25/04/2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 tot wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap (2de Correctiefase)

Vanuit FOVIG worden ook handvatten aangereikt:

  • Tips bij het invoeren van woon- en leefkosten – 27/10/2020
  • Onderzoeksverslag van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: De ontwikkeling en implementatie van de woon- en leefkosten door de vergunde zorgaanbieders

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 15/12/1993 tot vaststelling van algemene erkenningsvoorwaarden voor voorzieningen

Besluit van de Vlaamse Regering van 04/02/2011 - erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg voorzieningen

Besluit van de Vlaamse Regering van 17/03/2017 wijzigingen aan Besluit van 04/02/2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang

Decreet van 25/04/2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 tot wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap (2de Correctiefase)

Tips bij het invoeren van woon- en leefkosten

Onderzoeksrapport woon- en leefkosten (deel 1)

Vraag het aan Fovig