Op deze pagina vindt u bruikbaar materiaal om de werking van het plaatselijk Collectief Overleg te ondersteunen.

Vooreerst is alle wetgeving die hierover gepubliceerd werd belangrijk. U kan hier  volgende belangrijke wetgeving vinden:

Ook actuele thema’s krijgen de nodige wetgeving:

Vanuit FOVIG worden ook handvatten aangereikt:

Interessant materiaal

Besluit van de Vlaamse Regering van 15/12/1993 tot vaststelling van algemene erkenningsvoorwaarden voor voorzieningen

Besluit van de Vlaamse Regering van 04/02/2011 - erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg voorzieningen

Besluit van de Vlaamse Regering van 17/03/2017 wijzigingen aan Besluit van 04/02/2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang

Decreet van 25/04/2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 tot wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap (2de Correctiefase)

Federaal actieplan Handicap 2021-2024

Tips bij het invoeren van woon- en leefkosten

Onderzoeksrapport woon- en leefkosten (deel 1)

Vraag het aan Fovig