FOVIG werd opgericht in 1985 vanuit de oudercomités van de Zusters van Liefde. In 1986 werd FOVIG een volwaardige vzw, die zich inspande om collectieve inspraak te realiseren in de voorzieningen. Op de stichtingsvergadering werd volgende doelstelling naar voor gebracht door de toenmalige voorzitter Dhr. Georges De Poovere: “We hebben onze doelstelling vastgelegd in onze statuten: het promoten en verdedigen van de belangen en rechten van de door de ouderverenigingen vertegenwoordigde gehandicapten binnen de bestaande instellingen en voorzieningen,
het bijdragen tot de optimale uitbouw van deze instellingen en voorzieningen en het vertegenwoordigen van voornoemde gehandicapten bij officiële instanties.”

Het eerste ledenblad verscheen in 1985 en heeft gedurende al die jaren steeds actuele thema’s aangesneden die belangrijk waren in de zorg voor personen met een handicap in de voorzieningen.

Vanaf 1 september 2018 wordt FOVIG vergund door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap) om een loket uit werken ter ondersteuning van het Collectief Overleg bij vergunde zorgaanbieders.

Nu 35 jaar later kunnen we nog steeds dezelfde doelstelling vooropstellen: ondersteuning van het Collectief Overleg bij vergunde zorgaanbieders. De stem van dit Collectief Overleg wordt belangrijker en moet in overleg gaan met de verantwoordelijken over diverse thema’s. Een sterke ondersteuning dient zich dan ook aan. Maar we kunnen ook stellen dat de leden van FOVIG nog steeds de personen met een handicap zijn, hun ouders, hun broers en zussen, hun belangenbehartigers, …. die nog steeds hetzelfde doel voor ogen hebben: een zo goed mogelijke zorg voor de personen met een handicap.

2010 - 25 jaar Fovig: ontstaan - groei - evolutie

TOON CALLEWAERT  |  VERDRONKEN DROMEN

Toon Callewaert was acht jaar voorzitter van FOVIG. In 2004 volgde hij Paul Janssens op. Begin 2012 werd hij opgevolgd door Marc Van Gestel.

Recent kregen we de toelating om zijn poëziebundel Verdronken dromen op deze website te publiceren (zie onder). We maken van deze gelegenheid gebruik om Toon Callewaert ook aan de huidige generatie FOVIG-ers voor te stellen.

Lees verder

Vraag het aan Fovig