Hieronder vind je meest recente openbare standpunten van FOVIG.

AANBEVELINGEN VAN FOVIG AAN DE CORONACOMMISSIE

Als afronding van haar bijdrage aan de Coronacommissie van het Vlaams Parlement op 14 september 2020 formuleerde FOVIG een hele reeks aanbevelingen. Die kunnen helpen om heel wat tekortkomingen, vastgesteld in de eerste coronagolf, te voorkomen.

Lees het volledige standpunt

SCHOON GEWASSEN, DOELLOOS OP EEN RIJ VOOR HET VENSTER

Repliek op de nota Beke van 24 januari 2020

Het perspectief dat minister Beke de gebruikers van collectieve zorg biedt, is onvoldoende: schoon gewassen, doelloos op een rij voor het venster. In zijn nota van vrijdag 24 januari ll. schetst hij een erg onvolledige geschiedenis. Beke schat de uitdaging van de lange wachtlijsten veel te licht in. Hij formuleert een doel dat hij wil bereiken door uitsluitend te besparen bij gebruikers die door FOVIG worden vertegenwoordigd.

Lees het volledige standpunt

CORRECTIEFASE 2

FOVIG stond en staat nog altijd achter de visie van de persoonsvolgende financiering: de persoon met een handicap (en zijn sociaal netwerk) krijgen de regie over de zorg in eigen handen. Je kunt daar niet tegen zijn. Ook het gelijkheidsprincipe waarbij elkeen met dezelfde noden ook over hetzelfde budget beschikt, blijft overeind. We hebben dan ook van bij de start in 2014 gekozen om deze lijn te steunen binnen de overlegorganen waarvan we deel uitmaken (taskforce, raadgevend comité van het VAPH …).

Lees het volledige standpunt

Vraag het aan Fovig