FOVIG heeft van het VAPH de opdracht gekregen om een loket op te richten voor de ondersteuning van Collectieve Overlegorganen bij de vergunde zorgaanbieders. Eén van de pijlers om dit te realiseren is het aanbieden van vormingen. We merken dat er veel vragen leven binnen het Collectief Overleg: Wat is onze opdracht? Wat kan er, mag er? Welke regelgeving is er van kracht? Hoe moet dit georganiseerd worden? … Ook vergunde zorgaanbieders worstelen met deze vragen. Maar de collectieve inspraak wordt alsmaar belangrijker. Daar naast zijn er thema’s die de agenda van het Collectief Overleg bepalen en waar er grote nood is aan informatie en ondersteuning. In dit kader verwijzen we naar Persoonsvolgende financiering, woon- en leefkosten, correctiefase 2, …

FOVIG wil op al deze vragen een antwoord bieden in de vorm van vormingsmomenten voor leden en geïnteresseerden in de werking van het Collectief Overleg. Zo bieden we een basisvorming aan “Wegwijs in het Collectief Overleg”. Deze wordt op geregelde tijdstippen door FOVIG georganiseerd. Deze vorming kan ook binnen een lokaal Collectief Overlegorgaan georganiseerd worden. Naargelang de actuele thema’s worden die ook op vormingsmomenten gebracht. Ook deze thema-vormingen kunnen binnen een lokaal Collectief Overleg georganiseerd worden.

We houden je op de hoogte wanneer er vormingsmomenten gepland worden via de website en onze nieuwsbrieven. Indien je binnen je plaatselijk Collectief Overleg vragen naar ondersteuning heeft dan kan je deze steeds richten aan de stafmedewerker/coördinator Fran Van Hoorebeke, fran.vanhoorebeke@fovig.be.

AANBOD 2024

 • SAMEN BOUWEN AAN EEN CULTUUR VAN INSPRAAK
  FOVIG voorziet, in samenwerking met Gezin en handicap, nog een reeks webinars onder de titel: ‘Samen bouwen aan een cultuur van inspraak’.17 september 2024
  Communicatietechnieken voor ouders en begeleiders
  24 oktober 2024
  Nieuwe mensen aantrekken voor het collectief overleg
  5 december 2024
  Participatie in verschillende lagen

  Meer info over deze sessies wordt bij het begin van de zomer bekendgemaakt.
 • DENKNAMIDDAG (JONG)DEMENTIE BIJ PERSONEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP
  ZATERDAG 27 APRIL 2024 – 14 – 17 UUR – GITS – 5 EUR
  We spreken met Gudrun Callewaert en Martine Buyssens.
  Gudrun is oprichtster van Het Ventiel, een onafankelijke vzw die zich inzet voor personen met (jong)dementie. Martine spreekt als bezorgde mama van een 40-jarige zoon met het syndroom van Down. We luisteren ook naar een getuigenis van een mantelzorger van een persoon met een verstandelijke handicap en dementie.
  Fran Van Hoorebeke, stafmedewerker bij FOVIG, zal deze middag in goede banen leiden.
  Tijdens de pauze kun je in gesprek gaan met jullie tafelgenoten en genieten van een stukje taart.De Waaiberg – UNIE-K
  Koolskampstraat 22D
  8830 Gits (Hooglede)(Deuren open om 13u30)Wij verwelkomen graag de mensen waar het om draait: personen met een verstandelijke handicap. Wij zorgen voor een aangepaste activiteit. Bij inschrijving graag hun aanwezigheid doorgeven.Download hier alle verder informatie en de routebeschrijving
 • AAN DE SLAG MET HET MODEL IDO IN HET COLLECTIEF OVERLEG [WEBINAR/WORKSHOP]
  Bijna een jaar geleden publiceerde het VAPH (Vlaams Agentschap Personen met een handicap) modellen voor de IDO (individuele dienstverleningsovereenkomst). Doel daarvan is om gebruikers en zorgaanbieders een basis te geven voor het opmaken van hun onderlinge overeenkomsten.
  De algemene vorm en inhoud van de IDO kan pas wijzigen na advies van het collectief overleg. Daarom dat we met FOVIG ondersteuning bieden bij het bespreken van de IDO van je zorgaanbieder.De eerste webinar/workshop ‘Aan de slag met het model IDO in het collectief overleg’ heeft plaats op
  maandag 18 maart 2024, 19.30 tot 21.00 uur, onlineOm wat interactie te kunnen bewerkstelligen, kunnen er aan deze workshop maximaal 15 personen deelnemen. Deelname is voorbehouden voor leden van FOVIG.
  Afhankelijk van de belangstelling, zullen er bijkomende webinars/workshops georganiseerd worden in de aansluitende maanden.Deze webinar/workshop is voorbehouden voor 15 leden van FOVIG die deel uitmaken van een collectief overleg.Klik hier voor meer info
  Klik hier om in te schrijven
 • [DENKDAG] WELBEVINDEN EN BESCHERMING  |  MIJN BELANGEN, ONZE KEUZES
  Op deze denkdag, met als rode draad ‘Mijn belangen, onze keuzes’, staan de belangen van de persoon met een handicap centraal. Het is niet eenvoudig om deze belangen om te zetten in een gedeelde keuze, daarom benaderen we dit vanuit verschillende invalshoeken. Wat was de doelstelling van de wetgever bij de regels voor bewindvoering? Wat zijn de ethische overwegingen hierin? Wat zien bewindvoerders en vrederechters in de praktijk gebeuren? En vooral: wat leeft er bij de betrokkenen?
  Zaterdag 20 januari 2024, van 10 tot 17 uur
  Vormingscentrum Guislain, Gent
  Klik hier om in te schrijven

AANBOD 2023

 • OMRINGD  IN WARME VERBINDING  | LEDENDAG 2023
  Als gebruiker of vertegenwoordiger van een gebruiker heb je heel veel kansen om je te omringen. Niet altijd lukt dat even goed.  Op deze ledendag bekijken we hoe in verschillende omgevingen (thuis, met het netwerk, in een voorziening, bij FOVIG) het omringd zijn je zal versterken.
  Zaterdag 3 juni 2023, 9.30 uur tot 15.00 uur
  ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem
  Klik hier voor meer info over de Ledendag 2023.

AANBOD 2022

 • NIEUWE VORMINGSREEKS COLLECTIEF OVERLEG [WEBINARS]
  Deelname is gratis.

  • maandag 24 oktober 2022, 19u30
   Inspraak en participatie: wat, hoe, waarom?
  • maandag 14 november 2022, 19u30
   Collectieve inspraak: het regelgevend kader
  • maandag 5 december 2022, 19u30
   Het collectief overleg in de praktijk

AANBOD 2021

 • DIGITAAL DOSSIER BEWINDVOERING [webinar]
  Op donderdag 28 oktober 2021 te 13u30 is er een webinar met als inhoud ‘Stap voor stap op weg met het digitale dossier bewindvoering’.  Hoe ga je hiermee aan de slag?
Vraag het aan Fovig