FOVIG en  Gezin en Handicap nodigen je uit op hun nieuwe vormingsreeks SAMEN BOUWEN AAN EEN CULTUUR VAN INSPRAAK. Deze reeks richt zich naar gebruikers, leden van het collectief overleg en medewerkers bij een zorgaanbieder, en loopt vanaf maart tot in het najaar 2021.

Sinds de ‘inspraakbesluiten’ van 1993 in voege gingen is er voor de leden van het collectief overleg (gebruikersraden) heel wat veranderd. Door de evoluties in de sector personen met een handicap werd alles complexer. Bovendien heeft het collectief overleg doorheen de jaren alleen maar aan belangrijkheid gewonnen. Denken wij maar aan de rol van het collectief overleg bij de overgang naar woon- en leefkosten. Van leden van het collectief overleg wordt verwacht dat ze de nodige kennis en vaardigheden hebben om hun opdracht goed te vervullen. Werk maken van inspraak in een organisatie is een proces, daar moet je in groeien. Voorwaarde is dat alle betrokkenen, zowel de vergunde zorgaanbieders als gebruikers ervan overtuigd zijn dat inspraak een voorwaarde, een meerwaarde is voor een kwaliteitsvolle ondersteuning van personen met een handicap.

FOVIG en Gezin en Handicap krijgen, als infoloket ‘collectief overleg’, de kans om de leden van het collectief overleg te ondersteunen in hun opdracht. Voor deze vormingsreeks, waarvoor wij je van harte uitnodigen, werken we samen. Wij starten digitaal, helaas hebben we voorlopig geen andere keuze. Maar wij hopen jullie, na de zomer, ergens in Vlaanderen te ontmoeten voor de laatste sessies.

Sessie 1 – 30 maart – 19.30 u.
Klik hier voor inschrijving sessie 1

 • Inspraak en participatie – Wat? Hoe? Waar? Waarom?
  Waar spreken wij over als we het over inspraak en participatie in onze sector hebben? Waarom is het belangrijk om hier werk van te maken? Wat zijn de voorwaarden om participatie de realiseren? Welke vormen van inspraak zijn er? …
  Beno Schraepen, lector, onderzoeker O2-onderzoeksproject – Kenniscentrum ISOS
 • Het belang van inspraak en participatie in de zorg voor personen met een handicap
  James Van Casteren, administrateur-generaal van het VAPH

​​​​​​​

Sessie 2 – 27 april – 19.30 u.
Klik hier voor inschrijving sessie 2

 • Collectieve inspraak – Het regelgevend kader
  Wat leert de wetgeving ons over het collectief overleg? Wat is de opdracht van het collectief overleg? Welke procedures zijn er in de regelgeving voorzien? …

Reflectiemoment: 11 of 18 mei om 19.30 u. en 20 of 25 mei om 14 u.

Gebruikers en leden collectief overleg die deelnamen aan de eerste twee sessies krijgen de kans om op één van deze momenten te reflecteren op de inhoud. Hiervoor ontvang je een aparte uitnodiging.

Sessie 3 – 1 juni om 19.30 u.
Klik hier voor inschrijving sessie 3

 • Het collectief overleg in de praktijk
  Welke functies en taken moeten er in het collectief overleg verdeeld worden? Wat kan er in een huishoudelijk reglement opgenomen worden? Welke punten kunnen op de agenda staan? Hoe organiseer je verkiezingen? …

Sessie 4 – 22 juni om 19.30 u.
Klik hier voor inschrijving sessie 4

 • Individuele inspraak
  Naast collectief overleg is er ook nog individueel overleg tussen de gebruiker en de vergunde zorgaanbieder noodzakelijk. Wat staat er in de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO)? Wat is een handelings- of een ondersteuningsplan? Welke ervaringen hebben bijstandsorganisaties met de IDO’s? …

Sessie 5 en 6

In het najaar hopen wij elkaar, ergens in Vlaanderen, live te zien. Er liggen nog veel thema’s op tafel: welke kennis, welke informatie heb je nodig om je opdracht als lid van het collectief overleg op te nemen? Waar vind je die informatie? Hoe lees je de jaarrekening van de voorziening? Wat is persoonsvolgende financiering? Hoe verliep de overgang naar woon- en leefkosten? Hoe onderhandelen we met het beste resultaat? Hoe kan je efficiënt vergaderen? Hoe schrijf je een correct verslag? …

Over o.a. deze thema’s mag je een aanbod verwachten in het najaar.

Vraag het aan Fovig