FOVIG is de federatie van collectief overleg bij vergunde zorgaanbieders in de sector personen met een handicap

FOVIG werd opgericht in 1985, werd een vzw in 1986 en kreeg in 2018 voor het eerst een vergunning vanuit het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap). FOVIG heeft hierdoor vooral banden met gebruikers die gebruik maken van de diensten van vergunde zorgaanbieders. FOVIG is vergund als loket voor collectieve overlegorganen door het VAPH.

De doelstelling van FOVIG is ondersteuning te bieden aan de Collectieve Overlegorganen (voormalige gebruikersraden) in de voorzieningen voor personen met handicap. FOVIG wenst dit op verschillende manieren te realiseren: voortdurend beschikbaar via het e-loket, vormingsinitiatieven, regionaal overleg en ondersteuning bij de lokale initiatieven.

FOVIG wil als gebruikersorganisatie ook mee-praten in de overlegorganen op Vlaams niveau om zo bij te dragen tot goede beleidskeuzes.

FOVIG werkt samen met de andere gebruikersorganisaties

 

Ondersteuning van het Collectief Overleg.

  • e-loket: je kunt alle vragen stellen via dit kanaal. Je kunt kiezen: een vraag via email, telefonisch of via het formulier op de website. Je kan deze omgeving steeds bereiken door de knop “vraag het aan FOVIG” die op elke pagina van de website verschijnt in te drukken. Wij proberen de vraag zelf op te lossen of indien nodig je in verbinding te stellen met de juiste organisatie.
  • vormingsaanbod: FOVIG organiseert regelmatig vormingsmomenten waarbij leden van de Collectieve Overlegorganen geïnformeerd worden over de opdracht van het Collectief Overleg in een voorziening of over de thema’s die op dat moment de actualiteit beheersen, zoals:  Het gebruik van een persoonsvolgend budget. Wat is correctiefase 2? Hoe schakelen voorzieningen over naar woon- en leefkosten? …. Via nieuwsbrieven of nieuwsflashes word je hiervan op de hoogte gehouden. Deze vormingen kunnen ook in het lokale Collectief Overleg gegeven worden.
  • regionaal overleg: FOVIG organiseert in elke Vlaamse provincie met een frequentie van 4 à 5 vergaderingen per jaar regionale vergaderingen. We brengen gebruikers samen die lid zijn van het Collectief Overleg in hun voorziening. Via informatie en intervisie ondersteunen we de werking van hun Collectief Overleg.
  • lokale ondersteuning: FOVIG komt ter plaatse in het Collectief Overleg om een bepaalde vorming aan te bieden of om het Collectief Overleg te ondersteunen bij bepaalde thema’s.

Bijdrage bij het invoeren van nieuwe beleidskeuze

FOVIG neemt deel aan verschillende overlegorganen op Vlaams niveau om zo mee de beleidskeuze op te volgen en bij te sturen waar nodig. FOVIG neemt deel aan de Taskforce meederjarigen (monitort de invoering van het persoonvolgende financiering) en het raadgevend comité van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap). Binnen het VAPH neemt FOVIG frequent deel aan tijdelijke werkgroepen.

FOVIG is lid van NOOZO (niets over ons zonder ons) de Vlaamse Adviesraad Handicap.

Op deze manier kunnen we onze leden snel de juiste informatie geven en kunnen we de beleidskeuzes helpen sturen in de juiste richting voor de gebruikers.

 

Samenwerking met andere gebruikersorganisaties

FOVIG stelt zich zo op dat maximale samenwerking mogelijk wordt met andere spelers uit de sector personen met een handicap (andere gebruikersverenigingen, bijstandsorganisaties, koepelverenigingen, het VAPH, …)

De bijstandsorganisatie ZOOM vzw is ontstaan uit de gebruikersverenigingen Trefpunt Stan en FOVIG vzw. Zo hebben we met deze organisaties samenwerkingsverbanden.

Wij zijn altijd benieuwd naar jouw mening.

Geef ons jouw mening
Vraag het aan Fovig