FOVIG heeft 3 belangrijke manieren om informatie bij leden van het Collectief Overleg te brengen:

  • het ledenblad verschijnt 4 keer per jaar en biedt heel wat uitgebreide informatie
  • de nieuwsflashes worden heel frequent opgemaakt wanneer er recente actuele informatie beschikbaar is
  • de nieuwsbrieven zorgen er voor dat de Collectieve Overlegorganen geïnformeerd worden over allerhande initiatieven die in verband staan met de sector van personen met een handicap

Ledenblad

Nieuwsflashes en nieuwsbrieven

Vraag het aan Fovig