Direct naar het inschrijvingsformulier

Aansluiten bij FOVIG?

Er zijn veel redenen om je aan te sluiten bij FOVIG.

 • Wil je in de toekomst mee nadenken over het beleid voor personen met een handicap?
 • Is zelf deelnemen, participeren ook jouw manier van aanpak?
 • Staat voor jou ook zorg, ondersteuning en ontplooiing centraal?
 • Zou enkele keren per jaar overleggen met leden uit het collectief overleg van andere voorzieningen in je regio je verder helpen?
 • Wil je je daarbij beter ondersteund voelen?
 • Geregeld de verhalen van anderen horen, tips ontvangen en achtergronden ontdekken kan je vooruit helpen?
 • Is professionaliseren van de werking van het collectief overleg ook jouw doel?
 • Of heb je gewoon een aantal boeiende ideeën om de inspraak in voorzieningen voor personen met een handicap te versterken en wil je die delen?
 • Je gelooft ook dat ‘samen’ veel meer mogelijk is?

Kijk hieronder naar de verschillende formules om lid te worden of ga direct naar het inschrijvingsformulier.

Je lidmaatschap vernieuwen?

Fijn dat je al lid van FOVIG bent.  Je moet duidelijk niet meer overtuigd worden van de meerwaarde van FOVIG voor het collectief overleg. Vormingsmomenten, ledendagen en de stroom aan informatie vanuit FOVIG geven je feedback, bieden steun. Je haalt daar heel wat uit voor de werking van het collectief overleg,  de werking in je voorziening en je persoonlijk engagement. Deelname aan activiteiten van FOVIG is voor leden goedkoper of gratis.

Vanaf november kun je het lidmaatschap opnieuw voor een jaar verlengen. Daarvoor krijg je rond 15 november per brief een uitnodiging om te betalen of je gegevens aan te passen.
We sturen dit naar het adres dat je doorgaf voor de onkostennota.

Wil je gebruik maken van een nieuwe formule, gebruik dan het online inschrijvingsformulier.

Aansluiten bij FOVIG.
Lidmaatschap of nieuwsabonnement?

FOVIG is een ledenorganisatie.

 • De eerste doelgroep is wie betrokken is bij een collectief overleg, een gebruikersraad of een oudervereniging. Zij kunnen lid worden.
 • Ook wie gebruik maakt van een vergunde zorgaanbieder (als gebruiker of vertegenwoordiger van de persoon met een handcap) kan lid worden.

Voor de leden biedt FOVIG een breed aanbod aan informatie, vorming, ondersteuning en regionaal overleg.

Daarnaast is er een formule voor wie op de hoogte wil blijven van de sector en de visie, standpunten en tips van FOVIG. Zij kunnen zich abonneren op de berichtgeving van FOVIG.

Tenslotte is er ook de mogelijkheid om FOVIG extra financieel te steunen. Dat kan via een steunend nieuwsabonnement.

FOVIG heeft verschillende formules

Je vindt die verschillende formules hieronder toegelicht.

Direct naar inschrijvingsformulier

COLLECTIEF LIDMAATSCHAP
MET NIEUWSABONNEMENT VOOR DE VOORZIENING

(klik voor meer of minder info)

In het collectief lidmaatschap sluit een collectief overlegorgaan, een gebruikersraad of een oudervereniging aan bij FOVIG. Drie personen kunnen hiermee lid worden. Alle drie zetelen ze in het collectief overleg, de gebruikersraad of de oudervereniging namens de gebruikers.

Deze personen:
> maken deel uit van de regionale vergadering;
> worden individueel uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenbijeenkomst;
> krijgen individueel op eigen adres het ledenblad (vier maal per jaar) per post;
> krijgen individueel en op het eigen adres de nieuwsflashes voor actuele en dringende boodschappen per e-mail;
> kunnen gratis of met een belangrijke korting deelnemen aan vormings- en ledenactiviteiten.

In deze aansluiting is ook de voorziening afzonderlijk mee opgenomen. De voorziening
> krijgt individueel en op het eigen adres het ledenblad (vier maal per jaar) per post;
> krijgt individueel en op het eigen adres de nieuwsflashes (minimaal 10 per jaar) voor actuele en dringende boodschappen per e-mail.

Voor een collectief lidmaatschap met nieuwsabonnement voor de voorziening samen kost deze aansluiting 75 EUR per jaar.

Personeelsleden van een voorziening kunnen geen lid zijn van FOVIG.

Inschrijven

COLLECTIEF LIDMAATSCHAP
(klik voor meer of minder info)

In het collectief lidmaatschap sluit een collectief overlegorgaan, een gebruikersraad of ouderverenging aan bij FOVIG. Drie leden kunnen hiermee lid worden. Alle drie zetelen ze in het collectief overleg, de gebruikersraad of de oudervereniging namens de gebruikers.

Deze personen:
> maken deel uit van de regionale vergadering;
> worden individueel uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenbijeenkomst;
> krijgen individueel op eigen adres het ledenblad (vier maal per jaar) per post;
> krijgen individueel en op het eigen adres de nieuwsflashes voor actuele en dringende boodschappen per e-mail;
> kunnen gratis of met een belangrijke korting deelnemen aan vormings- en ledenactiviteiten.

Voor een collectief lidmaatschap betaalt u 50 EUR per jaar.

Personeelsleden van een voorziening kunnen geen lid zijn van FOVIG.

Inschrijven

INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP
(klik voor meer of minder info)

Deze personen:
> maken deel uit van de regionale vergadering;
> worden individueel uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenbijeenkomst;
> krijgen individueel op eigen adres het ledenblad (vier maal per jaar) per post;
> krijgen individueel en op het eigen adres de nieuwsflashes voor actuele en dringende boodschappen per e-mail;
> kunnen gratis of met een belangrijke korting deelnemen aan vormings- en ledenactiviteiten.

Het lidmaatschap is ten persoonlijke titel.

Als individueel lid betaal je 25 EURO per jaar.

Personeelsleden van een voorziening kunnen geen lid zijn van FOVIG.

Inschrijven

NIEUWSABONNEMENT (VOOR PERSOON OF VOORZIENING)
(klik voor meer of minder info)

De persoon of voorziening
> krijgt individueel en op het eigen adres het ledenblad (vier maal per jaar) per post;
> krijgt individueel en op het eigen adres de nieuwsflashes voor actuele en dringende boodschappen per e-mail.

Voor het nieuwsabonnement betaalt u 25 EUR per jaar.

Inschrijven

STEUNEND NIEUWSABONNEMENT
(klik voor meer of minder info)

Steunende abonnees
> krijgen het ledenblad (vier maal per jaar) per post;
> krijgen de nieuwsflashes voor actuele en dringende boodschappen per e-mail.

Als steunend abonnee betaal je MINIMAAL 50 EURO per jaar

Inschrijven

Vraag het aan Fovig