BEZORGD OM KWALITEIT

MET HET COLLECTIEF OVERLEG
ZORG, ONDERSTEUNING EN ONTPLOOIING
INSPIREREN

ZATERDAG 20 MAART, VAN 9.30 TOT 12.30 UUR
VOLLEDIG ONLINE, VLOT TOEGANKELIJK

FOVIG nodigt je uit op haar online ledendag op zaterdag 20 maart van 9.30 tot 12.30 uur.
BEZORGD OM KWALITEIT is de titel.
MET HET COLLECTIEF OVERLEG ZORG, ONDERSTEUNING EN ONTPLOOIING INSPIREREN is de thematiek.

De LEDENDAG 2021 van FOVIG zal dit jaar volledig online moeten verlopen.  Dat is jammer maar er is voor gezorgd dat er heel veel mogelijkheden voor interactie worden ingebouwd. Die interactie start nu al (zie verder bij thematiek of klik onmiddellijk op nu al suggesties?).

Nagenoeg alles gebeurt live zodat de deelnemers kunnen reageren, vragen stellen, keuzes bepalen en meewerken aan de inhoudelijke conclusies.
Je deelname is volledig gratis.


THEMATIEK  |  DOELGROEP  |  PROGRAMMA  |  SPREKERS  |  INSCHRIJVEN  |  NU AL SUGGESTIES?


THEMATIEK

De opdracht en werkomgeving voor het collectief overleg staan beschreven in het ‘Kwaliteitsdecreet’. Het stelt dat het collectief overleg verplicht moet betrokken zijn bij wijzigingen aan de collectieve rechten en plichten, belangrijke wijzigingen in de algemene woon- en leefsituatie en wijzigingen in het concept van de voorziening.

  • Nemen we die rol voldoende op?
  • Wat belemmert ons?
  • Wie zijn onze bondgenoten daarin?
  • Waar kunnen we allianties smeden?

Dit zijn maar enkele vragen die we op deze ledendag willen behandelen. Jouw vragen maken het verhaal concreet, herkenbaar en boeiend.

Het Kwaliteitdecreet is intussen wel al wat verouderd. FOVIG denkt dat we, met oog op de toekomst en het garanderen van kwaliteit, het medebeheer in de voorziening kunnen versterken. De gebruikers en/of hun vertegenwoordigers hebben daarin een essentiële rol, van initiatief tot toezicht.
De minister van Welzijn plant om in de loop van de komende jaren een nieuw kwaliteitskader uit te werken voor de sector personen met een handicap. Aan ons om daarop vooruit te lopen en mee te bepalen hoe gebruikers en hun vertegenwoordigers daarin een rol zullen gaan spelen.

Voor FOVIG zijn er drie centrale thema’s voor kwaliteit: zorg, ondersteuning en ontplooiing. Het collectief overleg moet voor deze aspecten mee verantwoordelijkheid opnemen. Participatie zien we dus veel ruimer dan enkel een advies geven over de visie, missie en uitrol van zorg door de voorziening. FOVIG gelooft heel sterk dat een directe betrokkenheid op alle terreinen van zorg, ondersteuning en ontplooiing leidt naar een actieve, actuele en vooruitziende voorziening.

Heb je zelf nu al vragen, bedenkingen of voorstellen voor de ledendag, dan kun je die kenbaar maken via fovig.be/ledendag-vragenformulier of via mail aan [email protected].


BASISINFORMATIE  |  DOELGROEP  |  PROGRAMMA  |  SPREKERS  |  INSCHRIJVEN  |  NU AL SUGGESTIES?


DOELGROEP

Deze ledendag richt zich ruimer dan enkel tot de leden van FOVIG.
In de eerste plaats wil deze voormiddag ondersteuning bieden aan

  • alle leden van elk collectief overleg in de sector personen met een handicap
  • alle gebruikers in de sector of hun vertegenwoordigers
  • medewerkers van voorzieningen
  • vrijwilligers in het veld
  • beleidsmensen

Al deze betrokkenen kunnen die dag deelnemen, inspireren en bijdragen.


BASISINFORMATIE  |  THEMATIEK PROGRAMMA  |  SPREKERS  |  INSCHRIJVEN  |  NU AL SUGGESTIES?


PROGRAMMA

09.30 – 10.00
Online onthaal (plenaire ruimte)
– Onthaal
– Smaakmakers (muziek, filmpjes, vragen)

10.00 – 10.10
Live verwelkoming en situering thematiek (plenaire ruimte)
– Welkom door gastheer Lieven Bax
– Introductie thematiek: Lieven Bax in  gesprek met Nadia Dekoning

10.10 – 10.30
Participatie door het collectief overleg gekaderd (plenaire ruimte)
– Inleiding door Jan-Piet Bauwens

10.30 – 10.35
‘Koffie’pauze en overstap naar kleinere gespreksruimtes

10.35 – 11.15
Uitwerking in kleine gespreksgroepen (verschillende werkruimtes)
– Werken aan de hand van stellingen over de organisatie van overleg, de werking van het collectief overleg, de thema’s m.b.t. kwaliteit enz.
– Elke gespreksgroep sluit af met een aantal aanbevelingen en vragen, in de eerste plaats bij de stellingen, maar ook algemeen over kwaliteit en inspraak

11.15 – 11.35
‘Keuvelmoment’ (plenaire ruimte)
Lieven Bax praat met de aanwezigen en peilt naar reacties over de gespreksgroepen, dwingende vragen.

11.35 – 12.15
Panelgesprek ‘Bezorgd om kwaliteit’ (plenaire ruimte)
– Deelnemers
+     Hendrik Delaruelle (algemeen directeur Vlaams Welzijnsverbond) namens de vergunde zorgaanbieders
+     Een vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid
+     Det Piedfort namens de gebruikers
– Lieven Bax bevraagt het panel naar reacties over het thema. Hij doet dit vanuit specifieke thema’s uit de gespreksgroepen.

12.15 – 12.25
Conclusies (plenaire ruimte)
– Conclusies geformuleerd door de voorzitter
– Vooruitblik
– Afsluiting van de ledendag

12.30
Einde


BASISINFORMATIE  |  THEMATIEK  |  DOELGROEP  |  SPREKERS  |  INSCHRIJVEN  |  NU AL SUGGESTIES?


SPREKERS

Lieven BAX is op deze ledendag de gastheer en moderator.

Nadia DEKONING is mama van Steven met een zware mentale achterstand die in Zonnestraal verblijft. Sinds 2007 lid van de gebruikersraad toen, collectief overleg (CO) nu. Op zoek naar meer informatie en begeleiding bij het voorzitten van het CO in contact gekomen met FOVIG. Sinds 2015 voorzitter van FOVIG en sindsdien voortdurend op zoek naar evenwicht tussen beleidsinformatie en plaatselijke noden  om de werking van de CO’s te ondersteunen.

Jan-Piet BAUWENS verzorgt de keynote over het kader voor participatie. Bauwens is  federaal voorzitter van BBTK-ABVV en is daar actief voor de social profit sector. Hij heeft ook professionele ervaring als medewerker in de zorg.

Kurt ASSELMAN is de adviseur personen met een handicapop het kabinet Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van Vlaams minister Beke. Daarvoor werkte hij op het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap als directeur subsidiëring zorg.

Hendrik DELARUELLE is sedert 2015 algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond, de grootste koepel van zorgvoorzieningen. Eerder was hij bestuurder bij de Broeders van Liefde in de sector welzijn, buitengewoon onderwijs en sociale economie.

Det PIEDFORT vertegenwoordigt in het panelgesprek de gebruikers. Zij is lid van het collectief overleg van MEKANDERS.

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijfformulier (fovig.be/ledendag-inschrijven) en dit uiterlijk op 17 maart 2021.
Enkele dagen voor de ledendag ontvang je dan een uitgebreide handleiding en de gegevens om in te loggen.

Vlot deelnemen aan deze online ledendag kan op een desktopcomputer, een laptop of een tablet. Belangrijk is dat je toestel uitgerust is met een camera en een microfoon. Zonder camera en microfoon kun je wel volgen wat er gebeurt, maar je kan enkel via de tekst chat tussenkomen.
Voor een goed verloop kun je gebruik te maken van een hoofdtelefoon (of ‘oortjes’) met (ingebouwde) microfoon. Daardoor vermijd je geluidsresonantie (fluiten, piepen …) en storende bijgeluiden.

Wil je nog anderen op de hoogte brengen van deze ledendag dan kun je verwijzen naar fovig.be/ledendag-2021.


BASISINFORMATIE  |  THEMATIEK  |  DOELGROEP  |  PROGRAMMA  |  SPREKERS  |  NU AL SUGGESTIES?


NU AL SUGGESTIES?

We gaan ervan uit dat kwaliteit en participatie geregeld ter sprake komt bij gebruikers en vertegenwoordigers van personen met een handicap. FOVIG wil jullie vragen, bedenkingen en suggesties meenemen in de voorbereiding van deze ledendag. Ga naar fovig.be/ledendag-vragenformulier en laat ons zo weten waarmee we je kunnen helpen. Dit is mogelijk tot 17 maart 2021.


BASISINFORMATIE  |  THEMATIEK  |  DOELGROEP  |  PROGRAMMA  |  SPREKERS  |  INSCHRIJVEN


Deze ledendag is mogelijk gemaakt door de steun van de Vlaamse overheid en de samenwerking met productionoffice.be.

Vraag het aan Fovig