De vormingsreeks “Samen bouwen aan een cultuur van inspraak” gaat verder

In het voorjaar 2021 werden al vier sessies van de reeks en eenn reflectiemoment afgewerkt. We hadden het over participatie, alle wetgeving over het collectief overleg, de opdracht van het collectief overleg en de individuele inspraak. Tijdens het reflectiemoment konden we met enkele andere leden van een collectief overleg in gesprek gaan.

We zetten onze vormingsreeks verder, al zeker in het najaar.
We plannen drie nieuwe sessies en één reflectiemoment. De onderwerpen die we zullen belichten zijn: het kwaliteitshandboek, persoonsvolgende financiering, de zorginspectie en de jaarrekeningen. Deze sessies zijn nog steeds te volgen in digitale vorm als webinar.

We plannen ook reflectiemomenten en deze willen we lijfelijk organiseren in alle provincies een sessie. 

Hieronder vind je al deze nieuwe vormingsmomenten en de mogelijkheden om in te schrijven.

 

SESSIES
[webinar]

Sessie 5 – dinsdag 14 september – 19u30​​​​​​​
Kwaliteitszorg en het kwaliteitshandboek
Klik hier voor inschrijving sessie 5

Elke zorgaanbieder moet een kwaliteitsvolle ondersteuning bieden aan zijn gebruikers. In het kwaliteitshandboek omschrijft de zorgaanbieder hoe hij kwaliteitsvolle ondersteuning wil garanderen. Via zelfevaluatie moet de zorgaanbieder aan de overheid meedelen wat er op het vlak van kwaliteitszorg ondernomen wordt.

Sabine Vispoel, kwaliteitscoördinator van Mozaïek vzw, vertelt hoe het kwaliteitshandboek in een voorziening een effectief ‘werkinstrument’ kan zijn. Wij gaan ook dieper in op de opdracht van het collectief overleg met betrekking tot kwaliteitszorg.

Sessie 6 – dinsdag 19 oktober – 19u30
PersoonsVolgende Financiering

Klik hier voor inschrijving sessie 6

De invoering van de PersoonsVolgende Financiering in de zorg voor personen met een handicap had zowel voor nieuwe instromers als voor mensen die al lang zorg en ondersteuning van een VAPH-voorziening kregen een grote impact. Wij zijn nu bijna vijf jaar verder. Tijdens deze sessie verdiepen wij ons nog eens in de achterliggende visie van PVF, de kansen en beperkingen van deze nieuwe financieringsvorm.

Met medewerking van het VAPH.

Sessie 7  – dinsdag 23 november – 19u30
De rol van de zorginspectie + de jaarrekening
Klik hier voor inschrijving sessie 7

De zorginspectie moet er onder andere op toezien dat de regelgeving over de kwaliteit van de zorg nageleefd wordt. Tijdens deze sessie vertelt een zorginspecteur welke opdracht zij hebben. Inspectieverslagen zijn, gedeeltelijk, openbaar. Hoe kun je het inspectieverslag van je voorziening raadplegen?

Als collectief overleg word je, minstens jaarlijks, geïnformeerd over de jaarrekening. Helaas zijn wij niet allemaal financiële experten. Maar met wat handvatten en tips kun je wel kritisch leren kijken naar de jaarrekening.

Uitgesteld kijken

De opnames van deze sessies zijn steeds te herbekijken voor een periode van 2 weken.

• Schreef je in voor de live webinar? Dan ontvang je automatisch een replay link in je mailbox.

• Wil je de webinar met zekerheid pas later bekijken? De opnames zijn steeds de dag na de live uitzending beschikbaar op het kanaal van Gezin & Handicap.

REFLECTIEMOMENTEN
[op locatie]

Hoe brengt jouw voorziening de kwaliteitszorg in de praktijk? In welke mate worden jullie als collectief overleg betrokken bij alle belangrijke zaken in jouw voorziening? Krijgen jullie de kans om jullie rol volop op te nemen? Waar liggen er nog kansen? Wat loopt er bijzonder vlot in jullie collectief overleg? Welke moeilijkheden ervaren jullie?…

Na alle input tijdens de cursus, zijn wij heel benieuwd naar jullie verhaal, jullie ervaringen,… Leren van elkaar, dat is de boodschap.

Wij ontmoeten jullie graag gezellig en veilig, volgens de geldende coronamaatregelen, op één van de vele locaties in Vlaanderen.

 • Zaterdag 25 september, 10u00 tot 12u30
  KVG, Arthur Goemaerelei 66, 2018 Antwerpen
 • Dinsdag 28 september, 10u00 tot 12u30
  Blindenzorg Licht en Liefde, Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent
 • Dinsdag 5 oktober, 10u00 tot 12u30
  PCS, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt
 • Donderdag 7 oktober, 10u00 tot 12u30
  Beweging.net, St.Jorisstraat 1, 8800 Roeselare
 • Donderdag 14 oktober, 10u00 tot 12u30
  KVG-Zaal, Tiensesteenweg 63, 3010 Leuven

Deze ontmoetingsmomenten gaan door in de voormiddag. Wij starten om 10 uur en om 12u30 sluiten wij de reflectiesessie af. Wie bieden jullie dan graag een broodje aan, waardoor je nog de kans hebt om na te praten met je collega-leden collectief overleg.

INFO

Inschrijven voor de webinars kan via https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/
Inschrijven voor een reflectiesessie kan via: https://forms.gle/2DEFKkyBzpcaoGwv8

Vragen of opmerkingen?
[email protected]

Vraag het aan Fovig