27 sep 2022

NIEUWE VORMINGSREEKS COLLECTIEF OVERLEG

Auteur: Fovig

De vormingsreeks ‘Samen bouwen aan een cultuur van inspraak’ start een nieuwe cyclus. De komende maanden zij er drie webinars die je rol in de werking van het collectief overleg zeker zullen versterken.
We hebben het over participatie, de wetgeving over het collectief overleg, de opdracht van het collectief overleg en hoe dat in zijn werk kan gaan.

Hieronder vind je deze nieuwe vormingsmomenten en de mogelijkheden om in te schrijven.

Sinds de ‘inspraakbesluiten’ van 1993 in voege gingen is er voor de leden van het collectief overleg (gebruikersraden) heel wat veranderd. Door de evoluties in de sector personen met een handicap werd alles complexer. Bovendien heeft het collectief overleg doorheen de jaren alleen maar aan belangrijkheid gewonnen. Denken wij maar aan de rol van het collectief overleg bij de overgang naar woon- en leefkosten. Van leden van het collectief overleg wordt verwacht dat ze de nodige kennis en vaardigheden hebben om hun opdracht goed te vervullen. Werk maken van inspraak in een organisatie is een proces, daar moet je in groeien. Voorwaarde is dat alle betrokkenen, zowel de vergunde zorgaanbieders als gebruikers, ervan overtuigd zijn dat inspraak een voorwaarde, een meerwaarde is voor een kwaliteitsvolle ondersteuning van personen met een handicap. 

FOVIG en Gezin en Handicap krijgen, als infoloket ‘collectief overleg’, de kans om de leden van het collectief overleg te ondersteunen in hun opdracht. Voor deze vormingsreeks, waarvoor wij je van harte uitnodigen, werken we samen. Op jullie vraag bieden we deze vormingsreeks in webinars aan. 

Deelnemen aan deze vormingsreeks is gratis. Inschrijven doe je via de link bij elke sessie apart. 

VORMINGSMOMENTEN
[webinar]

Sessie 1 – maandag 24 oktober 2022 – 19u30
Inspraak en participatie: Wat? Hoe? Waar? Waarom?
Klik hier voor inschrijving sessie 1

We laten ons inspireren door een aantal experten: een voorzitter van een collectief overleg, een directeur uit een VAPH-voorziening, een medewerkster van het team ‘beleid van het VAPH’, collega’s uit de jeugd- en bejaardenzorg … 

Sessie 2 – maandag 14 november 2022 – 19u30
Collectieve inspraak: Het regelgevend kader
Klik hier voor inschrijving sessie 2

Wat leert de wetgeving ons over het collectief overleg? Wat is de opdracht van het collectief overleg? Welke procedures zijn er in de regelgeving voorzien?

Sessie 3 – maandag 5 december 2022 – 19u30
Het collectief overleg in de praktijk
Klik hier voor inschrijving sessie 3

Welke functies en taken moeten er in het collectief overleg verdeeld worden? Wat kan er in een huishoudelijk reglement opgenomen worden? Welke punten kunnen op de agenda staan? Hoe organiseer je verkiezingen?

Vraag het aan Fovig