TERUGBLIK LEDENDAG 2022

WAT ALS GEBRUIKERSPARTICIPATIE ECHT HET VERSCHIL MAAKT?

Een gevulde zaal op de FOVIG LEDENDAG 2022 in Mechelen. Dank aan wie erbij was. Velen moesten zich verontschuldigen.

Hieronder brengen we een geschreven, getekend en gefotografeerd verslag van alle presentaties, chronologisch bij elkaar.
Voor wie erbij was, is dat een mooie herinnering en opfrissing. Voor wie er niet bij kon zijn geeft dit een kijk op de visies en standpunten die er weden vertolkt.

Het gaat over een grote hoeveelheid tekst: daarom zijn de drie thema’s en de bijkomende presentaties verspreid over verschillende pagina’s. Via de vermeldingen (klik voor meer of minder) kun je schakelen tussen de inleiding en het volledige verslag.

Bij de drie thema’s zijn telkens verschillende tips voor het collectief overleg toegevoegd.

> INLEIDING – PARTICIPATIE MET RESULTAAT

Participatie ligt de voorzitter nauw aan het hart. Het is gericht op deelnemen aan kwaliteit, het is praten over kwaliteit om zo verdere ontplooiing mogelijk te maken. Het is ook een breed begrip, dat door FOVIG breed ingevuld wordt. Dat is belangrijk.
Inleiding door voorzitter Nadia Dekoning (in gesprek met Lieven Bax, moderator)

Naar het verslag van deze inleiding

> THEMA 1 – VOORWAARDEN VOOR EEN PARTICIPATIEVE OMGEVING

Hoe garanderen de voorzieningen participatie in de brede zin bij gebruikers en hun netwerk? Welke kanalen hebben ze hiervoor ontwikkeld? Welke methoden en technieken gebruiken ze om dit te realiseren? Welke medewerkers spelen hierin een rol?Op welke manier kan het collectief overleg daarop inspelen? Hoe organiseer je dat?
Twee sprekers en een zaalgesprek brachten heel wat elementen naar voor.

Naar het verslag van dit thema
Rechtstreeks naar de tips bij dit onderwerp

> THEMA 2 – WOON- EN LEEKOSTEN ALS VOORBEELD VAN PARTICIPATIE

Op welke manier werden de woon- en leefkosten participatief ingevoerd? Welke problemen kwamen er naar boven? Hoe loopt het verder in de toekomst?
Op de FOVIG-LEDENDAG 2022 kwam dit onderwerp aan bod. Twee sprekers en een zaalgesprek brachten heel wat elementen naar voor.

Naar het verslag van dit thema
Rechtstreeks naar de tips bij dit onderwerp

> VERGELIJKBAARHEID VAN DE WOON- EN LEEFKOSTEN

Al voor het algemeen invoeren van de woon- en leefkosten maakte FOVIG zich zorgen over de helderheid en betaalbaarheid daarvan. Daarbovenop komt dat zowat elke vergunde zorgaanbieder een eigen systeem heeft om de woon- en leefkosten te communiceren en te berekenen. Het is niet mogelijk om op een eenvoudige manier de woon- en leefkosten voor voorziening A met die van voorziening B te vergelijken. Ook een onderzoek van het VAPH uit 2021 beklemtoonde dat.

Naar het verslag van deze presentatie

> OPSTART WERKGROEP BUSVERVOER

Hoe zit dat nu met het busvervoer? Hoe blijven we het busvervoer betalen? Kunnen we dit nog wel betalen? In elk collectief overleg komt dit ter sprake.

Naar het verslag van deze presentatie

> THEMA 3 – HET HANDELINGSPLAN ALS INDIVIDUEEL PARTICIPATIETRAJECT

Kwaliteit van leven! Een voorbeeld van individuele participatie is het handelingsplan en de opvolging ervan. Op welke manier levert het handelingsplan bij aan kwaliteit van leven? Welke aspecten worden in het handelingsplan belicht? Hoe komt het handelingsplan tot stand? Op welke manier worden de gebruikers zelf en het netwerk hierin betrokken? Wie speelt een rol in het opmaken, opvolgen en verwezenlijken van het handelingsplan?
Op de FOVIG-LEDENDAG 2022 kwam dit onderwerp aan bod. Twee sprekers en een zaalgesprek brachten heel wat elementen naar voor.

Naar het verslag van dit thema
Rechtstreeks naar de tips bij dit onderwerp

> AFSLUITING VAN DE LEDENDAG

Nadia Dekoning, voorzitter, en Lieven Bax, moderator, ronden de LEDENDAG 2022 af.

Naar het verslag van deze afsluiting

> FOTOVERSLAG VAN DE LEDENDAG

Met dank aan fotograaf Raphael Demaeght

Vraag het aan Fovig