TERUGBLIK FOVIG LEDENDAG | 11 JUNI 2022

Hoe zit dat nu met het busvervoer? Hoe blijven we het busvervoer betalen? Kunnen we dit nog wel betalen? In elk collectief overleg komt dit ter sprake.

Toegankelijkheid en mobiliteit zijn basisrechten in het VN verdrag van de rechten van de persoon met een handicap. Mobiliteit is ook een basisvoorwaarde om inclusief te kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarover is er geen twijfel.

Hoe garanderen we dat recht op mobiliteit? Hoe lossen de vergunde zorgaanbieders dit op? Zeker voor de dagcentra met veel niet-residentiële cliënten is het busvervoer een ingewikkeld probleem. Maar ook voor de gebruiker. De kosten om dagelijks naar het dagcentrum te gaan lopen hoog op. De gemiddelde kostprijs bedraagt al snel meer dan 10% van het vervangingsinkomen (of meer dan een maandinkomen per jaar).

Het VAPH komt niet met een oplossing. Wel suggereert men om op zoek te gaan naar alternatieven.  Als die er waren, was het probleem wellicht al opgelost …

We starten binnen FOVIG met een werkgroep Busvervoer, met daarin vertegenwoordigers van zowel gebruikers als vergunde zorgaanbieders. Want samen zijn we sterk.

Wil je meewerken? Wil je aansluiten bij de werkgroep? Heb je interessante informatie? Contacteer dan via

 

Bekijk de presentatie

Vraag het aan Fovig