[september 2022]

Hoe garanderen de voorzieningen participatie in de brede zin bij gebruikers en hun netwerk? Welke kanalen hebben ze hiervoor ontwikkeld? Welke methoden en technieken gebruiken ze om dit te realiseren? Welke medewerkers spelen hierin een rol?Op welke manier kan het collectief overleg daarop inspelen? Hoe organiseer je dat?

Op de FOVIG-LEDENDAG 2022 kwam dit onderwerp aan bod. Twee sprekers en een zaalgesprek brachten heel wat elementen naar voor. Het verslag daarvan vind je hier.

Uit de presentaties en de bespreking met de aanwezigen haalden we onderstaande tips.

Tips voor het collectief overleg

Tip 1
Stel bij elk onderwerp voor het collectief overleg steeds de volgende vragen:

  • Wat is dit, waarover gaat dit?
  • Wat is de invloed op de gebruikers?
  • Welke rol kan het collectief overleg hierin spelen?

Tip 2
Wie van gebruikers of het netwerk ook een inbreng doet (in een gesprek, voor de agenda …): elke bijdrage moet ernstig genomen worden. Denk mee in de woorden van de gebruiker zodat de boodschap herkenbaar blijft.

Tip 3
Standpunten en beslissingen worden altijd samen genomen. Formuleer standpunten en beslissingen ook steeds helder en neem de tijd om iedereen daar nog eens over te laten nadenken.

Tip 4
Vraag je als collectief overleg geregeld af of ook wie geen stem heeft, voldoende aan bod gekomen is. Neem desnoods contact met iemand uit de familie, het netwerk of de zorgomgeving om te checken.

Tip 5
Jaarlijks organiseert FOVIG opleidingen en vorming voor leden van het collectief overleg. Hou dit in de gaten via de nieuwsflashes en de website.

Tip 6
Bekijk zorgvuldig hoe familiedagen in een leefgroep of voorziening kunnen bijdragen om beter de vinger aan de pols te houden bij de gebruikers. Het kan geen kwaad om af en toe het collectief overleg en de werking ervan ter sprake te brengen. Veel netwerken kennen het niet, dikwijls hebbe medewerkers van de voorziening geen idee waarvoor het staat.

Tip 7
Verwacht niet dat elke gebruiker of diens netwerk staat te popelen om deel te nemen aan het collectief overleg. Maar participatie is veel meer dan enkel het collectief overleg. Misschien zijn er voor hen wel andere mogelijkheden om zich te verbinden aan het bredere doel van gebruikersinspraak. Of heeft er iemand een bijzondere knowhow die af en toe de werking in het collectief overleg kan verlichten.

Tip 8
Onderhandel met de voorziening om (sommige) vormingsmomenten voor medewerkers ook (beperkt) open te stellen voor leden van het collectief overleg.

Tip 9
De aandacht voor de individuele gebruiker is verankerd in de individuele dienstverleningsovereenkomst. Grijp de kansen om via solidariteit dat te overstijgen.

Je kan deze tips hier downloaden op je computer in de map ‘downloads’ en daar lezen en afdrukken.

Vraag het aan Fovig