TERUGBLIK FOVIG LEDENDAG | 11 JUNI 2022

Al voor het algemeen invoeren van de woon- en leefkosten maakte FOVIG zich zorgen over de helderheid en betaalbaarheid daarvan. Daarbovenop komt dat zowat elke vergunde zorgaanbieder een eigen systeem heeft om de woon- en leefkosten te communiceren en te berekenen. Het is niet mogelijk om op een eenvoudige manier de woon- en leefkosten voor voorziening A met die van voorziening B te vergelijken. Ook een onderzoek van het VAPH uit 2021 beklemtoonde dat.

Geen enkele organisatie had het al aangedurfd om een instrument te maken dat die kosten vergelijkbaar maakt. In oktober 2021 zijn op initiatief van FOVIG drie masterstudenten handelsingenieur van de Universiteit Antwerpen daarmee enthousiast aan de slag gegaan. Georges Goffin licht toe.

Georges Goffin, ondervoorzitter FOVIG

De gesprekken tussen de studenten en de voorzieningen gaf inkijk op de systemen. De studenten vonden slechts enkele voorzieningen met een heldere presentatie van de kosten. Ze stelden vast dat de aanrekening soms nodeloos ingewikkeld wordt gemaakt.

Het doel is om op een zeer eenvoudige manier een berekening te kunnen geven van wat de woon- en leefkosten in de ene voorziening zijn en wat die zijn in een andere voorziening. De gebruiker moet dat snel kunnen vinden door in een rolmenu een voorziening te selecteren en in te vullen wat de weekfrequentie is voor dagondersteuning en voor woonondersteuning. Op basis daarvan krijgt de gebruiker een berekende totale kost per maand, opgesplitst in dag- en woonondersteuning, en met vermelding van alle daarmee gedekte kosten. Om tegemoet te komen aan de vele tarieven die sommige voorzieningen hanteren voor eenzelfde kost, is er per kost een minimumprijs en een maximumprijs zichtbaar. Ook wat bepaalt wanneer welke prijs van toepassing is, wordt in het resultaat van de opzoeking vermeld.

Het prototype voor deze ‘tool woon- en leefkosten’ is klaar en FOVIG gaat nu in overleg met het VAPH en met de koepels van de voorzieningen, om dit operationeel te maken, bvb. via de website van FOVIG.

woon- en leefkosten - protype tool
Vraag het aan Fovig