[september 2022]

Een voorbeeld van individuele participatie is het handelingsplan en de opvolging ervan. Op welke manier levert het handelingsplan bij aan kwaliteit van leven? Welke aspecten worden in het handelingsplan belicht? Hoe komt het handelingsplan tot stand? Op welke manier worden de gebruikers zelf en het netwerk hierin betrokken? Wie speelt een rol in het opmaken, opvolgen en verwezenlijken van het handelingsplan?

Op de FOVIG-LEDENDAG 2022 kwam dit onderwerp aan bod. Een spreker en een zaalgesprek brachten heel wat elementen naar voor. Het verslag daarvan vind je hier.

Uit de presentaties en de bespreking met de aanwezigen haalden we onderstaande tips.

Tips voor het collectief overleg

Tip 1
Organiseer de bespreking en aanpassing van het handelingsplan in een cyclisch (weerkerend) systeem. Zo blijft het altijd in beweging en is er voortdurend ruimte voor verbeteren.

Tip 2
Een handelingsplan vermeldt wat er gaat gebeuren, waarom dat moet gebeuren en wat het beoogde resultaat is.

Tip 3
Maak vanuit het collectief overleg een afspraak met de voorziening voor het regelmatig (her)bekijken van het handelingsplan. FOVIG stelt voor dat er minstens elke twee jaar een evaluatie van het handelingsplan gebeurt met afspraken voor aanpassing, verbetering, opvolging enzovoort.

Tip 4
Vraag na het opstellen of aanpassen van een handelingsplan een uitgeschreven beschrijving ervan.

Tip 5
Bewaak dat het handelingsplan is geschreven in een eenvoudige en heldere taal, verstaanbaar voor iedere betrokkene.

Tip 6
Let erop dat het handelingsplan aandacht besteedt aan alle dimensies die betrekking hebben op kwaliteit van leven: emotioneel welbevinden, persoonlijke relaties, materieel welbevinden, persoonlijke ontwikkeling, lichamelijk welbevinden, zelfbeschikking, sociale integratie en rechten (acht dimensies van Shalock).

Tip 7
Voor elk van de acht dimensies (tip 5) zijn er doelen op het vlak van drie terreinen: zorg, ondersteuning en ontplooiing.

Tip 8
Maak duidelijke afspraken wie er aanspreekbaar is wanneer er aanwijzingen zijn dat het handelingsplan niet meer voldoet of niet gevolgd wordt.

Je kan deze tips hier downloaden op je computer in de map ‘downloads’ en daar lezen en afdrukken.

Vraag het aan Fovig