7 feb 2024

AAN DE SLAG MET HET MODEL IDO IN HET COLLECTIEF OVERLEG [WEBINAR/WORKSHOP]

Auteur: Fovig

Bijna een jaar geleden publiceerde het VAPH (Vlaams Agentschap Personen met een handicap) modellen voor de IDO (individuele dienstverleningsovereenkomst). Doel daarvan is om gebruikers en zorgaanbieders een basis te geven voor het opmaken van hun onderlinge overeenkomsten.
De algemene vorm en inhoud van de IDO kan pas wijzigen na advies van het collectief overleg. Daarom dat we met FOVIG ondersteuning bieden bij het bespreken van de IDO van je zorgaanbieder.

De eerste webinar/workshop ‘Aan de slag met het model IDO in het collectief overleg’ heeft plaats op

maandag 18 maart 2024
19.30 tot 21.00 uur
online

Om wat interactie te kunnen bewerkstelligen, kunnen er aan deze workshop maximaal 15 personen deelnemen. Deelname is voorbehouden voor leden van FOVIG.
Afhankelijk van de belangstelling, zullen er bijkomende webinars/workshops georganiseerd worden in de aansluitende maanden.

Deze webinar/workshop is voorbehouden voor leden van FOVIG die deel uitmaken van een collectief overleg.

Klik hier om in te schrijven

BESCHRIJVING

In de workshop wordt vanuit vier invalshoeken bekeken op welke wijze het collectief overleg een rol kan/moet spelen. Per aspect wordt ook ingegaan op specifieke vragen (van de groep en/of vanuit het infoloket).
De vier aspecten zijn:

 • Wanneer kun je de IDO ter sprake brengen op het collectief overleg?
 • Hoe evalueer je de leesbaarheid/begrijpelijkheid van de IDO? Waar kun je als collectief overleg daarin bijdragen.
 • Waar is er bijzondere aandacht nodig over de correctheid?
 • Hoe aanpasbaar is de IDO voor de individuele noden van de gebruikers?

Voor de workshop beperken we ons tot het model IDO voor PVB (persoonsvolgende budgetten).

VOORBEREIDING VOOR DE DEELNEMERS

De deelnemers wordt gevraagd hun huidige IDO nog eens door te nemen en eventuele spanningen, vragen of verduidelijkingen voor te bereiden en op voorhand te bezorgen. Die kunnen per aspect kort besproken worden.

VORMING LATER OP HET JAAR
SAMEN BOUWEN AAN EEN CULTUUR VAN INSPRAAK

FOVIG voorziet, in samenwerking met Gezin @ handicap, nog een reeks webinars onder de titel: ‘Samen bouwen aan een cultuur van inspraak’.

 • 7 mei 2024
  Hoe een moeilijk onderwerp aansnijden?
  (Bedoeld voor ouders en gebruikers)
 • 17 september 2024
  Communicatietechnieken voor ouders en begeleiders
 • 24 oktober 2024
  Nieuwe mensen aantrekken voor het collectief overleg
 • 5 december 2024
  Participatie in verschillende lagen
Vraag het aan Fovig