6 mei 2024

BEWINDVOERING EN VOLMACHT [WEBINAR]

Auteur: Fovig

Op 22 mei 2024 te 19.00 uur organiseren FOVIG, Trefpunt STAN en bijstandsorganisatie ZOOM een webinar rond bewindvoering en volmacht. Vrederechter Helen Vanden Berghe en Kristof Delobelle van Lemon Consult zorgen voor de juiste informatie.

Zodra iemand 18 jaar wordt, is deze persoon meerderjarig. Op burgerrechtelijk gebied brengt dit allerlei rechten en plichten met zich mee. Personen met een verstandelijke handicap zijn niet altijd in staat om (volledig) zelf beslissingen te nemen, bijvoorbeeld wat betreft hun persoon of geldzaken. In die gevallen kan het waardevol zijn om na te denken over bewindvoering of een zorgvolmacht. 

De bewindvoering is een maatregel die in de plaats gekomen is van de vroegere verlengde minderjarigheid en voorlopige bewindvoering. Het is een juridische beschermingsmaatregel, met tussenkomst van de vrederechter, die geheel is afgestemd op de persoon met een handicap. De vrederechter bekijkt wat de persoon wel en niet kan. Voor de zaken die de persoon niet zelf kan, wordt een bewindvoerder aangesteld.

Een zorgvolmacht is een regeling waarbij de volmachtgever wilsbekwaam is om zijn of haar rechten te delegeren. Dit is een regeling zonder tussenkomst van de rechter, waar in sommige gevallen wel een notaris bij betrokken kan worden.

Op de webinar webinar hierover met vrederechter Helen Vanden Berghe en Kristof Delobelle van Lemon Consult, in samenwerking met Fovig en Trefpunt Stan.

Op de webinar zullen we ingaan op vragen over de verschillen tussen zorgvolmacht en bewindvoering, belangrijke overwegingen bij het kiezen voor familialeprofessionele en vrijwillige bewindvoerders overlopen, en kijken naar de praktische kant van een aanvraag en opvolging.

Inschrijven kan via de website van Trefpunt Stan.

Als je je aanmeldt zul je op voorhand een link en instructies ontvangen om het webinar mee te volgen.

Vraag het aan Fovig