DENKDAG OP ZATERDAG 20 JANUARI 2024, GENT

Hoe verbind je (juridische) bescherming van de persoon met een handicap aan welbevinden? Op welke manieren kan bewindvoering uitdrukkelijk vertrekken vanuit de persoon met een beperking? Hoe doe je dat bij een meervoudige beperking of verstandelijke handicap? Op welke manier geef je vorm aan een beslisproces namens of met iemand anders? Hoe controleer je of je als netwerk de wensen van een verstandelijk gehandicapte juist interpreteert? Hoe ervaar je de reactie van de omgeving, en welke druk ervaar je hierin?

Ga direct naar het inschrijvingsformulier

MIJN BELANGEN, ONZE KEUZES
Op deze denkdag, met als rode draad ‘Mijn belangen, onze keuzes’, staan de belangen van de persoon met een handicap centraal. Het is niet eenvoudig om deze belangen om te zetten in een gedeelde keuze, daarom benaderen we dit vanuit verschillende invalshoeken. Wat was de doelstelling van de wetgever bij de regels voor bewindvoering? Wat zijn de ethische overwegingen hierin? Wat zien bewindvoerders en vrederechters in de praktijk gebeuren? En vooral: wat leeft er bij de betrokkenen?

Deze denkdag wordt samen georganiseerd door FOVIG, Trefpunt STAN en bijstandsorganisatie ZOOM.


PROGRAMMA
Op deze denkdag bekijken we hoe we de belangen van de persoon met handicap kunnen omzetten in gedeelde keuzes.Verschillende sprekers komen, vanuit hun ervaringen, aan het woord. Als deelnemer word je uitgenodigd om mee te denken, mee te praten, en om je ervaring én je deskundigheid te delen.

We hebben met veel zorg sprekers en verhalen uitgekozen.

  • Luc Goutry zal vanuit zijn rol als initiatiefnemer van de Wet op de Bewindvoering vertellen over de bedoelingen van de wetgever.
  • Ervaringsdeskundige Frauke Cosaert zal spreken over de ethische overwegingen rond gedeelde keuzes en het belang van de personen met een handicap. Eerder schreef zij het boek ‘Zorgenmeisje’, over haar dochter Marie, die verstandelijk beperkt is en autisme heeft.
  • Vrederechter Helen Vanden Berghe vertelt vanuit haar omgang met familiale én professionele bewindvoerders over hoe zij beschermingsmaatregelen inzet voor het welzijn van de persoon met handicap.

Daarnaast laten we ervaringsdeskundigen die al dan niet voor bewindvoering hebben gekozen aan het woord.

De presentatie wordt verzorgd door theatermaker Sander Deckx. Hij studeerde dit jaar af van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen met een master in de woordkunst. In zijn voorstelling ‘Zonderzeeër’ zette hij het publiek vanuit zijn persoonlijke ervaring aan het denken over hoe inclusie mogelijk is, wanneer je als persoon met een handicap niet op kan gaan in de massa.

De lunch zal verzorgd worden door Bits N Bites, een cateringbedrijf uit Kontich met personeel met een verstandelijke beperking.

In de namiddag is er uitgebreid de ruimte om in kleinere groepen ervaringen te delen en te spreken over hoe beschermingsmaatregelen er in de praktijk uitzien.

DOELGROEP
De denkdag is bedoeld voor personen met een beperking, hun ouders en netwerk, maar ook voor professionals en experts in de handicapsector en op het gebied van bewindvoering.

Denkdag
WELBEVINDEN EN BESCHERMING BIJ HANDICAP
Zaterdag 20 januari 2024, van 10 tot 17 uur
Vormingscentrum Guislain, Gent

GRAAG INSCHRIJVEN VOOR 15 JANUARI 2024
Inschrijven kan via het online formulier op deze website.

LOCATIE EN BEREIKBAARHEID
De site Guislain is groot en heeft vele toegangen. De denkdag heeft plaats op volgend adres:

Vormingscentrum IVV (campus Guislain)
(nummer 22 op het plannetje van de site Guislain)
Jozef Guislainstraat 45
9000 Gent

Maak gebruik van onderstaande plannetjes. Je kan ze downloaden door erop te klikken.

Toegangswegen en bereikbaarheid

Vind je weg op de site Guislain

Deze denkdag wordt georganiseerd door FOVIG samen met bijstandsorganisatie Zoom en Trefpunt Stan,
in samenwerking met Helpper, Numia en Trixxo Exxtra, met steun van Securex.

Trefpunt STAN ondersteunt en verbindt mensen met een verstandelijke beperking en hun familie. We delen expertise, brengen onze leden samen om ervaringen uit te wisselen en lobbyen bij de overheid. STAN staat voor ontspannen, inspannen en samenspannen. Samen streven we naar een samenleving waar plaats is voor iedereen.
www.trefpuntstan.be

Bijstandsorganisatie Zoom vzw biedt bijstand aan personen met een persoonsvolgend budget (PVB of PAB) en is erkend door het VAPH en biedt laagdrempelig informatie aan voor budgethouders, maar geeft aan haar ca. 1500 leden ook intensieve bijstand in het uitgeven van het budget en alles wat daar bij komt kijken.
www.zoomvzw.be

FOVIG is de federatie collectief overleg bij vergunde zorgaanbieders in de sector personen met een handicap. FOVIG ondersteunt de organen voor collectief overleg (voorheen gebruikersraden) in de voorzieningen voor personen met handicap en neemt als gebruikersorganisatie ook actief deel in de overlegorganen op Vlaams niveau om het beleid te verbeteren.
www.fovig.be

In samenwerking met

                  

Met de steun van

Vraag het aan Fovig