[27 oktober 2020]

Nog veel vergunde zorgaanbieders zijn volop bezig om de omschakeling naar woon en leefkosten te realiseren. Hierin worden de collectieve overlegorganen betrokken. We weten dat deze oefening moeilijk is, maar FOVIG vindt het uitermate belangrijk dat de collec-
tieve overlegorganen hier maximaal kunnen aan participeren. We hebben al heel wat informatie doorgegeven over dit onderwerp via onze gekende kanalen: het ledenblad, nieuwsflashes, regionale vergaderingen, emails, … en onlangs de webinar samen met Gezin
en Handicap. We willen de tips die in de webinar werden meegegeven toch nog even op een rijtje zetten en we benadrukken het belang er van.

De richtlijnen die ooit door het VAPH over woon en leefkosten gecommuniceerd werden zijn beperkt, maar zijn wel van groot belang:

  • De woon en leefkosten kunnen niet hoger zijn dan de kost die door gebruikers betaald werd in het oude systeem van wettelijke financiële bijdragen.
  • De woon en leefkosten moeten betaalbaar zijn voor elke gebruiker. 
    Dit zijn 2 belangrijke richtlijnen die iedereen die betrokken is bij de overschakeling indachtig moet zijn.

Tips voor het collectief overleg

Tip 1
De leden van het collectief overleg nemen deel aan werkgroepen en vergaderingen die voorafgaan aan het invoeren van woon/leefkosten.

Tip 2
Kom steeds naar de vergaderingen met één gezamenlijk standpunt, dat vraagt dus
wat voorbereidingswerk en misschien moet er wel een besloten vergadering gehouden worden om de neuzen in dezelfde richting te krijgen.

Tip 3
De
financiële informatie die nodig is om een zicht te krijgen op de berekeningen wordt op een transparante manier aangeleverd.

Tip 4
Vraag een vergelijking tussen de inkomsten uit de financiële bijdrage en de inkomsten met de nieuwe woon- en leefkosten. Laat de zorgaanbieder de verschillen verantwoorden.

Tip 5
Werk samen met de vergunde zorgaanbieder een communicatieplan uit, om alle gebruikers op de hoogte te brengen van de nieuwe woon- en leefkosten.

Tip 6
Het collectief overleg krijgt medezeggenschap wanneer eventueel een solidariteitsfonds wordt opgericht. Dit solidariteitsfonds kan er zijn om gebruikers die hun factuur niet kunnen betalen te helpen. De modaliteiten waarbij er hulp kan ingeroepen worden zijn essentieel.

Tip 7
De gebruikers krijgen een transparante en begrijpbare facturatie.

Tip 8
Er worden afspraken gemaakt tussen de vergunde zorgaanbieder en het collectief overleg hoe in de toekomst aanpassingen aan woon- en leefkosten tot stand komen. Wanneer worden de prijzen aangepast? Op welke tijdstippen van het jaar kan dit gebeuren? Wat zijn de aanleidingen om de prijzen aan te passen? Deze afspraken kunnen eventueel opgenomen worden in het huishoudelijk reglement van het collectief overleg.

Tip 9
Tot 31/12/2020 kan het collectief overleg zich beroepen op zijn vetorecht. Als er geen akkoord door het collectief overleg gegeven wordt, kunnen de woon- en leefkosten niet ingevoerd worden.

Tip 10
Als er problemen zijn bij de invoering van woon- en leefkosten, meld dit aan het meldpunt van het VAPH.

Tip 11
Je kan steeds een beroep doen op de diensten van FOVIG. Stel gerust je vragen?
Vraag ondersteuning in het proces als je dit nodig acht.

Vraag het aan Fovig