Beste lid van FOVIG

Inspraak is een centraal onderwerp bij FOVIG. In onze droom zien we bij elke zorgaanbieder en in alle omstandigheden participatie mogelijk voor de gebruiker en het netwerk. Kansen om vragen te stellen, mee te denken, te overleggen, mee te beslissen …
Voor FOVIG moet participatie ook laagdrempelig zijn: enkel zo zal de stem van elke gebruiker gehoord worden. Jouw stem is immers de toetssteen voor kwaliteit van zorg, ondersteuning en ontplooiing. Elke inbreng draagt bij tot kwaliteit van leven.

In het najaar 2023 organiseert het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een overleg: hoe zal/moet participatie evolueren in de toekomst? Daar willen we onze visie laten horen, vertrekkend vanuit wat leeft bij de FOVIG-leden. Jouw mening en ervaringen zijn daarom belangrijk.

Hieronder vind je verschillende vragen. We zouden het fijn vinden als je even de tijd neemt om over deze vragen na te denken. Je kan daarop kort maar ook uitgebreid antwoorden. Alles wat participatie van de gebruiker versterkt en levendiger maakt, zal ons inspireren.

Sowieso houden we je verder op de hoogte van wat deze bevraging oplevert. Ook over de evolutie in de werkgroep participatie van het VAPH zullen we je informeren.

De verwerking van de antwoorden gebeurt anoniem. Het invullen van je mailadres is facultatief. Je doet dit uitsluitend om jouw antwoorden per mail te krijgen. In de verwerking zijn deze gegevens onzichtbaar.

Hartelijk dank voor je deelname.

Fran
stafmedewerker/coördinator

 

DE BEVRAGING IS AFGESLOTEN

Deze bevraging rond participatie liep van 7 tot en met 31 augustus 2023. Dank aan de deelnemers.
Heb je jouw kans om je mening en ervaringen te laten horen gemist? Geen problemen.
We gaan met jullie antwoorden nu aan de slag en gaan daarover met onze leden in overleg tijdens de regionale vergaderingen.

Vraag het aan Fovig