Direct naar het inschrijvingsformulier

Aansluiten bij FOVIG?

Er zijn veel redenen om je aan te sluiten bij FOVIG.

  • Wil je in de toekomst mee nadenken over het beleid voor personen met een handicap?
  • Is zelf deelnemen, participeren ook jouw manier van aanpak?
  • Staat voor jou ook zorg, ondersteuning en ontplooiing centraal?
  • Zou enkele keren per jaar overleggen met leden uit het collectief overleg van andere voorzieningen in je regio je verder helpen?
  • Wil je je daarbij beter ondersteund voelen?
  • Geregeld de verhalen van anderen horen, tips ontvangen en achtergronden ontdekken zou je vooruit helpen?
  • Is professionaliseren van de werking van het collectief overleg ook jouw doel?
  • Of heb je gewoon een aantal boeiende ideeën om de inspraak in voorzieningen voor personen met een handicap te versterken en wil je die delen?
  • Je gelooft ook dat ‘samen’ veel meer mogelijk is?

Kijk hieronder naar de verschillende formules om lid te worden of ga direct naar het inschrijvingsformulier.

Je lidmaatschap vernieuwen?

Fijn dat je al lid van FOVIG bent.  Je moet duidelijk niet meer overtuigd worden van de meerwaarde van FOVIG voor het collectief overleg. Vormingsmomenten, ledendagen en de stroom aan informatie vanuit FOVIG geven je feedback, bieden steun. Je haalt daar heel wat uit voor de werking van het collectief overleg,  de werking in je voorziening en je persoonlijk engagement.
Vanaf november kun je het lidmaatschap opnieuw voor een jaar verlengen.
Dat gebeurt via het inschrijvingsformulier.

FOVIG heeft verschillende formules van lidmaatschap.

Je vindt die verschillende vormen van lidmaatschap hieronder toegelicht.

Direct naar inschrijvingsformulier

COLLECTIEF LIDMAATSCHAP
MET NIEUWSABONNEMENT VOOR DE VOORZIENING

(klik voor meer of minder info)

In het collectief lidmaatschap wordt een collectief overlegorgaan, een gebruikersraad of oudervereniging lid van FOVIG. Eén persoon, lid van het collectief overlegorgaan, de gebruikersraad of de oudervereniging, wordt als afgevaardigde geregistreerd. De afgevaardigde zetelt dus namens het collectief overlegorgaan, de gebruikersraad of de oudervereniging. In dit lidmaatschap zijn ook twee extra individuele lidmaatschappen voor leden van het collectief overleg, de gebruikersraad of de oudervereniging inbegrepen.
Deze drie personen
> maken deel uit van de regionale vergadering;
> worden individueel uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenbijeenkomst;
> krijgen individueel op eigen adres het ledenblad (vier maal per jaar) per post;
> krijgen individueel en op het eigen adres de nieuwsflashes voor actuele en dringende boodschappen per e-mail.

In dit lidmaatschap is ook de voorziening apart mee opgenomen. De voorziening
> krijgt individueel en op het eigen adres het ledenblad (vier maal per jaar) per post;
> krijgt individueel en op het eigen adres de nieuwsbrief (vier maal per jaar) per e-mail;
> krijgt individueel en op het eigen adres de nieuwsflashes voor actuele en dringende boodschappen per e-mail.

Voor een collectief lidmaatschap met nieuwsabonnement voor de voorziening kost dit lidmaatschap 75 EUR per jaar.

Inschrijven

COLLECTIEF LIDMAATSCHAP
(klik voor meer of minder info)

In het collectief lidmaatschap wordt een collectief overlegorgaan, een gebruikersraad of oudervereniging lid van FOVIG. Eén persoon, lid van het collectief overlegorgaan, de gebruikersraad of de oudervereniging, wordt als afgevaardigde geregistreerd. De afgevaardigde zetelt dus namens het collectief overlegorgaan, de gebruikersraad of de oudervereniging. In dit lidmaatschap zijn ook twee extra individuele lidmaatschappen voor leden van het collectief overleg, de gebruikersraad of de oudervereniging inbegrepen.

Deze drie personen
> maken deel uit van de regionale vergadering;
> worden individueel uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenbijeenkomst;
> krijgen individueel op eigen adres het ledenblad (vier maal per jaar) per post;
> krijgen individueel en op het eigen adres de nieuwsflashes voor actuele en dringende boodschappen per e-mail.

Voor een collectief lidmaatschap betaalt u 50 EUR per jaar.

Inschrijven

INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP
(klik voor meer of minder info)

Individuele leden
> maken deel uit van de regionale vergadering;
> worden uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenbijeenkomst;
> krijgen het ledenblad (vier maal per jaar) per post;
> krijgen de nieuwsflashes voor actuele en dringende boodschappen per e-mail.
Het lidmaatschap is ten persoonlijke titel.

Als individueel lid betaal je 25 EURO per jaar.

Inschrijven

NIEUWSABONNEMENT VOOR DE VOORZIENING
(klik voor meer of minder info)

De voorziening
> krijgt individueel en op het eigen adres het ledenblad (vier maal per jaar) per post;
> krijgt individueel en op het eigen adres de nieuwsflashes voor actuele en dringende boodschappen per e-mail.

Voor het nieuwsabonnement voor de voorziening betaalt u 25 EUR per jaar.

Inschrijven

STEUNEND LIDMAATSCHAP
(klik voor meer of minder info)

Steunende leden
> krijgen het ledenblad (vier maal per jaar) per e-mail;
> krijgen de nieuwsflashes voor actuele en dringende boodschappen per e-mail.

Als steunend lid betaal je MINIMAAL 50 EURO per jaar

Inschrijven

Vraag het aan Fovig