12 apr 2023

MODEL VOOR INDIVIDUELE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST (IDO)

Auteur: Fovig

Goede afspraken maken goede vrienden. Dat geldt ook voor het contract tussen gebruiker en zorgaanbieder. Daarom ontwikkelde het VAPH een nieuw model voor de individuele dienstverleningsovereenkomst, kortweg IDO. Dat gebeurde samen met vertegenwoordigers van gebruikers en zorgaanbieders en met bijstandsorganisaties. Het resultaat is een heldere en juridisch sluitende IDO, die bij alle partijen op bijval kan rekenen.

Nieuwe model-IDO brengt klaarheid en geeft houvast

Wie ondersteuning wil krijgen bij een VAPH-zorgaanbieder, moet een contract sluiten: een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO). Daarin wordt onder andere afgesproken welke ondersteuning de zorgaanbieder zal bieden. Ook de duur, frequentie en vergoeding van de ondersteuning worden erin bepaald.

Het VAPH stelt een nieuw model voor de individuele dienstverleningsovereenkomst voor (een model-IDO). Die werd uitgewerkt samen met zowel gebruikers, zorgaanbieders als bijstandsorganisaties. De nieuwe model-IDO is helder, juridisch sluitend en opgesteld in klare taal.

Het gebruik ervan is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen door alle betrokkenen. In de eerste plaats is dit model te gebruiken wanneer er een nieuwe overeenkomst moet worden afgesloten tussen de gebruiker of zijn vertegenwoordiger en de zorgaanbieder.

FOVIG gaat hiermee aan de slag in het collectief overleg

Op de FOVIG-Ledendag (zaterdag 3 juni 2023) brengen we met FOVIG een handleiding om aan de slag te gaan met deze model-IDO. Goed geïnformeerde vertegenwoordigers van de gebruikers kunnen bij de vorm en de inhoud van de IDO een belangrijke rol spelen. Vertrekpunt is dialoog, overleg en samenwerking met de voorziening. We denken daarbij o.m. aan een checklist en suggesties.

Vraag het aan Fovig