30 apr 2020

CORONA UPDATE | BEVRAGING GEZINSBOND | BEVRAGING UNIA

Auteur: Fovig

NIEUWSFLASH  |  APRIL 2020 #4

CORONA UPDATE 30 APRIL
De Corona-crisis is nog steeds niet gestreden, maar eindelijk is er een klein beetje licht aan het einde van de Corona-tunnel. Vanaf maandag 4 mei mag er weer bezoek toegelaten worden in de voorzieningen, onder strikte voorwaarden en op aangeven van de vergunde zorgaanbieder. De voorziening zal bepalen op maat van elke gebruiker wanneer en onder welke omstandigheden dit terug kan. Hierbij worden 3 belangrijke uitgangspunten altijd gerespecteerd:

  • De gezondheid van de gebruiker, de bezoeker en de medewerkers staat voorop.
  • Het psychisch en het relationeel welbevinden van de bewoner en zijn context bepalen de regeling.
  • De mogelijkheden van de zorgaanbieders en de medewerkers zijn een belangrijk criterium. Er moeten voldoende medewerkers zijn om het bezoek in goede banen te leiden (afspraken maken, begeleiden van bezoek, toezicht bij het naleven van de maatregelen, …). Daarbij moet het noodzakelijke beschermingsmateriaal voldoende aanwezig zijn.

Dat betekent dat het bezoek niet voor elke voorziening en voor elke bewoner op dezelfde manier kan en zal geregeld worden omwille van de aard van de handicap, de mogelijkheden van de voorziening, … Het bezoek zal bij elke voorziening anders geregeld worden, misschien starten de bezoeken wat later in de tijd, de verscheidenheid in leefgroepen vraagt telkens een andere aanpak.

Het is de directeur van de voorziening die het startsein geeft nadat hij de belangrijkste inspraakorganen in zijn voorziening heeft geraadpleegd; de inspraakorganen van de medewerkers, maar ook het Collectief Overleg moet geraadpleegd worden. Op zijn minst moet de voorzitter van het Collectief Overleg geconsulteerd worden.

U kan de richtlijnen van het VAPH voor gebruikers lezen via deze link en die voor voorzieningen via deze link. U vindt ook een ethisch kader waarbinnen deze bezoekregeling kan gerealiseerd worden.

BEVRAGING GEZINSBOND
De Gezinsbond heeft samen met onder andere Trefpunt Stan een bevraging opgemaakt om te weten te komen welke impact de Corona-crisis heeft op uw gezin. Er zijn ook een aantal gerichte vragen naar gezinnen met een persoon met een handicap.
Via deze bevraging wil de Gezinsbond en de mede-organisatoren een zicht krijgen op de noden en behoeften van de gezinnen. U kan de enquête vinden via deze link.

BEVRAGING UNIA
Ook Unia maakte een bevraging om te peilen naar de impact van de Corona-crisis. U vindt deze enquête hier.

HEB JE EEN HANDICAP? LAAT JE STEM HOREN!
Unia is één van de betrokkenen om het VN-verdrag voor personen met een handicap te evalueren. Het is dus belangrijk dat de stem van de personen met een handicap of hun vertegenwoordigers aan bod komen. Daartoe heeft Unia een vragenlijst ontwikkeld. Ze vragen om via deze link hun vragenlijst in te willen vullen.

Vraag het aan Fovig