16 nov 2019

CORRECTIEFASE 2: WAT NU?

Auteur: Fovig

NIEUWSBRIEF  |  NOVEMBER 2019

Een heel groot deel van gebruikers van zorg in een voorziening kreeg begin oktober een brief van het VAPH met de gegevens van hun nieuwe budget. Een budget dat soms verhoogd werd maar bij een meerderheid van de gebruikers gekrompen is.
Veel gebruikers hebben ons hun ongenoegen in deze operatie gemeld. Waarom gebeurt dit? Wat betekent het? Wat zijn de gevolgen voor de gebruiker? Wat zijn de gevolgen voor de voorziening? Een hele boel vragen waarbij we graag nog een laatste toevoegen: hoe staat FOVIG hier tegenover?

CORRECTIEFASE 2: WAT NU?

Lees de analyse en het standpunt van FOVIG hier
of download het volledige artikel

BELEIDSPLANNING VERGUNDE ZORGAANBIEDER
BETREK HET COLLECTIEF OVERLEG

Het VAPH stuurde einde oktober een herinnering aan de vergunde zorgaanbieders i.v.m. het vereiste beleidsplan. Het is de opdracht van de directie van de zorgaanbieder om in overleg met de stakeholders (werknemersvertegenwoordiging, bestuur, gebruikers …) indicatoren en streefdoelen te bepalen om de doelstellingen te bereiken. Die moeten worden vastgelegd in het beleidsplan.
Per indicator moet de vergunde zorgaanbieder jaarlijks relevante gegevens aanleveren en duiden. Op basis daarvan kunnen er eventueel ook nieuwe indicatoren en streefdoelen worden geformuleerd. Het beleidsplan moet worden geëvalueerd binnen het proces van de zelfevaluatie en eventueel worden bijgestuurd. Het eerste beleidsplan moet afgewerkt zijn tegen eind 2019.
Het is wenselijk dat ook het Collectief Overleg voldoende betrokken is in dit proces. We willen langs deze weg de Collectieve Overlegorganen hiervan op de hoogte brengen.
Indien u meer informatie wenst dan kan u op www.vaph.be via onderstaande linken de relevante teksten terugvinden:
https://www.vaph.be/documenten/inf1964-opvragen-beleidsplan
https://www.vaph.be/documenten/infonota-besluit-van-de-vlaamse-regering-houdende-de-wijziging-van-het-besluit-van-de

ONDERZOEK NAAR DE INZET VAN PVF DOOR OUDERS/FAMILIELEDEN
OPROEP AAN DE LEDEN VAN GEBRUIKERSRADEN

De Universiteit Gent (Drs. Wouter Dursin en Prof. Dr. Bram Verschuere) voert een onderzoek naar de effecten van persoonsvolgende financiering. Op basis van ervaringen als familielid kan u hen hierbij helpen. Het invullen van deze vragenlijst kost u slechts 10 minuten en uw antwoorden zijn volledig anoniem.
U kan slechts eenmaal deelnemen aan deze bevraging, door te klikken op onderstaande link:

Klik hier om de vragenlijst te starten.

Na verwerking van de resultaten, bezorgen wij u via FOVIG als eerste een samenvatting van de belangrijkste resultaten.
Mogen wij u vriendelijk vragen om deze vragenlijst tegen uiterlijk zaterdag 30 november in te vullen?

Wil u deze mail ook naar de andere leden van de gebruikersraad doorsturen samen met de vraag om de bevraging in te vullen? Kent u nog andere familieleden van volwassenen die ondersteund worden binnen een vergunde zorgaanbieder, stuur hen dit bericht gerust ook door.

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen via: [email protected].

Vraag het aan Fovig