14 jun 2020

WOON- EN LEEFKKOSTEN  |  COMPENSERENDE MAATREGELEN  |  MOZAÏEKBESLUIT 4

Auteur: Fovig

NIEUWSBRIEF  |  JUNI 2020

WOON- EN LEEFKOSTEN
We herhalen de oproep om onderhandelde voorbeelden van woon/leefkosten in de voorzieningen door te sturen. Op deze manier willen we voldoende informatie bekomen om andere collectieve overlegorganen te ondersteunen in het proces dat zij nog moeten lopen of waarmee ze bezig zijn. Deze informatie laat ons ook toe met meer onderbouwde stellingen naar de overheid te stappen. U kan de informatie doorsturen naar [email protected]. We kijken er naar uit.
Binnen de werking van FOVIG starten we ook met een werkgroep die zich over dit thema zal buigen. Als u interesse hebt om hieraan mee te werken dan kan u dat melden aan [email protected].
Over een tiental dagen ontvangt u het juninummer van het leden blad. Ook daar wordt een voorbeeld van het onderhandelingsproces woon/leefkosten uitvoerig voorgesteld.

COMPENSERENDE MAATREGELEN VOOR PVB- EN PAB BUDGETHOUDERS IN CORONA-TIJDEN
We herinneren u eraan dat het VAPH een compenserende maatregel heeft uitgewerkt voor extra kosten tijdens de Coronacrisis. Die bijkomende kosten van ondersteuning omdat uw familielid lange tijd in het gezin verbleef, kan vergoed worden. U kan deze maatregel hiervinden.
We betreuren dat deze maatregel niet eenvoudig is. Het is voor een gebruiker die bij zijn voorziening met een voucher werkt een ingewikkelde onderneming. U kan steeds ondersteuning krijgen via de bijstandsorganisaties. De bijstandsorganisatie ZOOM maakte de overheid attent op deze ingewikkelde procedure en werkte een eenvoudiger voorstel uit.

MOZÏEKBESLUIT 4
Het Mozaïekbesluit 4 van de Vlaamse Regering werd op 25 mei 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en ging op 4 juni 2020 in werking.
Een belangrijk onderwerp in dit besluit is het stopzetten van de procedure waarbij een gebruiker van een voorziening van 5/7 woon-ondersteuning kon overstappen naar een woonondersteuning van 7/7. Dit was een automatische procedure, zodat degene die voldeed aan de voorwaarden niet op een wachtlijst terecht kwam. Alle aanvragen die liepen van voor 4 juni 2020 krijgen een uitvoering. Na deze datum kan hierop geen beroep meer gedaan worden.

Vraag het aan Fovig