14 dec 2021

THE FUTURE IS NOW | FOVIG GING OP CONGRES

Auteur: Fovig

Dit jaar bestaat EASPD 25 jaar en onder het motto ‘The Future is now’ was er een congres in Brussel van 12 tot 14 oktober. Dany Van der Biest was voor FOVIG uitgenodigd om deel te nemen. Hij maakte verslag van aandachtspunten op de bijeenkomst.

EASPD staat voor ‘European Association of Service Providers for Persons with Disabilities’ (www.easpd.eu). Het is een non-profit organisatie in de gehandicaptensector, die de standpunten van meer dan 20.000 sociale diensten en hun overkoepelende verenigingen promoot. De vereniging bevordert gelijke kansen voor mensen met een handicap door effectieve en hoogwaardige dienstverleningssystemen. EASPD heeft 180 leden en waarnemers uit 41 landen.

De digitale transformatie van ondersteunende diensten

Dit congres besteedde o.m. aandacht aan de vele aspecten bij de digitale transformatie van ondersteunende diensten. Nu de wereld op weg is naar een altijd meer gedigitaliseerde versie van het leven, is het belangrijk om online ondersteunende diensten nog beter aan te passen aan de behoeften van personen met een handicap. Heel wat vragen komen daarbij aan bod. Hoe zal men in de digitale diensten, de mensenrechten voor personen met een handicap kunnen en moeten handhaven? Hoe sterk is de innovatiebereidheid? Welke zijn de mogelijkheden van sociale diensten om te innoveren en waarom is het moeilijk om online te bewegen?

Betrokkenheid en toegankelijkheid, de sleutels tot digitale inclusie

Het is van cruciaal belang dat onlinediensten vlot en eenvoudig toegankelijk zijn voor personen met een handicap. Maar hoe neem je de barrières voor toegang tot online ondersteuning weg? Betrokkenheid van eindgebruikers werd als een van de sleutels aangevoerd. Gebruikersgerichte benadering is een natuurlijk onderdeel bij de ontwikkeling van toegankelijke technologie. Nieuwe methodes worden gebruikt om bij het ontwerp ook de doelgroep intensief te betrekken: men ontwerpt voor en met de toekomstige gebruikers. Ontwerp en dienstverlening gaan daarbij hand in hand (service design).

Ook Europa beseft dat en de Europese Commissie werkte een ‘Toegankelijkheidswet’ uit om de vlotte toegang tot nieuwe toepassingen te bevorderen. Als winst voor de persoon met een beperking betekent dit o.m.:

  • meer producten en diensten worden beschikbaar
  • de prijzen voor deze diensten worden haalbaar
  • minder barrières bij transport, onderwijs en de arbeidsmarkt

Een plejade aan toepassingen

Technologische ontwikkelingen kunnen ook helpen om het onderwijs inclusiever te maken. Europa heeft hiervoor een actieplan ‘Digitaal onderwijs 2021-2027 en de bevordering van leren voor iedereen’. Parallel ontwikkelt zich de ondersteunende technologie bij het inclusief maken van onderwijs en het voorzien van een aangepast leerontwerp voor digitaal leren in functie van verbeterd inclusief onderwijs.

Er is de aanpassing van de technologie aan het leven van personen met een handicap maar het is even belangrijk dat dienstverleners en personen met een handicap beschikken over de nodige digitale vaardigheden. En daar wordt werk van gemaakt. Zo was er bijvoorbeeld de presentatie van een toolkit voor digitale vaardigheden en een app als training voor het gebruik van deze digitale hulpmiddelen, in het bijzonder in een revalidatieproces.

De nieuwe technologieën kunnen een sleutelrol spelen bij het bereiken van bijvoorbeeld zelfstandig wonen voor personen met een handicap, het verbreden van de vrijheid door mobiliteitsonafhankelijkheid of het bevorderen van spel- en vrijetijdsactiviteiten. Ook een onderzoek naar de manier waarop kunstmatige intelligentie het leven van personen met een handicap kan en zal beïnvloeden, kreeg aandacht, zowel vanuit een technologisch als vanuit het ethisch perspectief. De impact van de opkomende technologische ontwikkelingen op het leven van personen met een handicap kwam daarmee ruim aan bod. Uiteraard bleven de valkuilen bij ondersteunende technologie voor personen met een handicap, niet onbesproken.

Een opdracht voor de beleidmakers?

Dit congres bracht belanghebbenden van Europees en nationaal niveau samen om de beleidskaders te verkennen die moeten worden ontwikkeld om de levering van de ondersteunende diensten van morgen mogelijk te maken. De beleidsmakers moeten nu volgen.

 

Geïnteresseerd? Neem contact op met [email protected]

Vraag het aan Fovig