16 mrt 2022

WORKSHOPS VOOR EEN EUROPEES FINANCIERINGSINSTRUMENT

Auteur: Fovig

Het VAPH neemt samen met verschillende Europese partners actief deel aan het onderzoeksproject ‘UNIC – towards User-centred fundIng models for long-term Care’. Dat project wil de persoonsvolgende financieringssystemen in de Europese context verder ontwikkelen. Het doel is om via zelfgestuurde en vraaggestuurde zorg en ondersteuning de kwaliteit van leven en inclusie van personen met chronische zorgnoden te verbeteren. Kennis en ervaringen worden bijeengebracht in een toolbox.

De UNIC-toolbox bestaat uit drie tools. Elke tool focust op een specifieke doelgroep.

De tools zullen in Vlaanderen gedurende negen maanden getest worden door het VAPH via workshops. Daarna worden ze omgezet naar de Oostenrijkse, Tsjechische, Finse en Spaanse context.

De testperiode verloopt in twee fases:

  • In een eerste fase van de workshops, in februari en maart 2022, willen we inhoudelijke feedback verzamelen op elke tool. Met die inhoudelijke feedback kunnen de tools verder op punt worden gezet.
  • In een tweede fase van de workshops, in het najaar van 2022, testen we de aangepaste tools. In die workshops zullen we de deelnemers vragen om de vragenlijst zelf in te vullen en een laatste keer feedback te geven.

Om de Quality Monitoring Tool te testen, hebben we voorlopig helaas onvoldoende respondenten met een hoge zorgnood personen, die zichzelf niet steeds kunnen vertegenwoordigen en die hun persoonsvolgend budget vaak via voucher besteden.

Daarom wil het VAPH een extra workshop willen organiseren die zich specifiek richt rond het netwerk van personen met een handicap.

Wie zoekt men?

Het VAPH zoekt personen uit het netwerk van personen met een handicap die langer dan 6 maanden een persoonsvolgend budget hebben en in kleine groep feedback willen geven over een tool die uiteindelijk over heel Europa gebruikt wordt (informatie over de Quality Monitoring Tool).

Ze organiseren een workshop van een halve dag  in Brussel of digitaal (online vergadering), afhankelijk van de voorkeur van de deelnemers, in beide fases van de testperiode.

Wanneer?

Men voorziet een workshop van een halve dag in maart op een van onderstaande momenten:

  • dinsdag 22/03/2022
  • woensdag 23/03/2022
  • dinsdag 29/03/2022
  • woensdag 30/03/2022

Kandidaten mogen hun voorkeur qua datum en voor- of namiddag en voorkeur voor in Brussel/online doorgeven aan evelyn.demeersman@vaph.be. Indien u toestemming hebt van geïnteresseerden om contactgegevens door te sturen, kunnen wij hen ook contacteren. U kan deze contactgegevens ook doorsturen naar evelyn.demeersman@vaph.be.

Als de datum van de workshop vaststaat, krijgt iedere kandidaat een bericht . Meer info over de workshop in het najaar volgt later.

Vraag het aan Fovig