1 jul 2020

DE GEVOLGEN VAN HET CORONAVIRUS VOOR DE VAPH-ONDERSTEUNING

Auteur: Fovig

NIEUWSBRIEF  JULI 2020

INFO VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

Het VAPH vraagt aan alle verenigingen om onderstaande info zo breed mogelijk te verspreiden en ook naar de Collectieve Overlegorganen.
U vindt deze informatie terug via deze link. Via deze weg kan u flyers en affiches bekomen die de actie ondersteunen.

Corona heeft grote gevolgen voor onze samenleving en dus ook voor personen met een handicap en hun ondersteuning. Door de onvoorspelbare evolutie van de epidemie wijzigen de adviezen en maatregelen regelmatig. Dat maakt het niet altijd eenvoudig om te weten wat kan en niet kan. Het VAPH wil u zo goed mogelijk informeren. Bij het VAPH kunt u terecht voor:

  • info over de besteding van een persoonsvolgend budget of een persoonlijke-assistentiebudget naar aanleiding van corona
  • info over de gevolgen van de coronamaatregelen voor uw zorg, ondersteuning, begeleiding, dagopvang of verblijf bij een VAPH-voorziening
  • info over uw tegemoetkoming voor een hulpmiddel en de mogelijke gevolgen van corona daarvoor

Nuttige informatie van het VAPH rond corona vindt u:

Als u een specifieke vraag hebt voor het VAPH, kunt u die stellen via:

De maatregelen van de federale en Vlaamse overheid naar aanleiding van het coronavirus in België vindt u op:

Vraag het aan Fovig