18 jul 2020

VOORBEREIDING OP DE TWEEDE GOLF: DRAAIBOEK VOOR VOORZIENINGEN

Auteur: Fovig

NIEUWSFLASH  |  JULI 2020

COLLECTIEF OVERLEG AMPER BETROKKEN

De Taskforce Zorg en het VAPH nemen het initiatief om voorzieningen in de verschillende sectoren van Welzijn aan te zetten om een draaiboek op te stellen voor een eventuele nieuwe golf van Covid-19. We hopen met zijn allen dat we dit draaiboek nooit meer nodig zullen hebben, maar een goede voorbereiding is aangewezen. Er werd een nota ontwikkeld die de voorzieningen kan helpen om tegen 21 augustus 2020 een eerste draft van een draaiboek te kunnen neerleggen. U kan deze documenten lezen via deze link.

Tot onze ontgoocheling stelt FOVIG vast dat de gebruikers in dit document heel weinig aan bod komen. Er wordt nergens gevraagd naar overleg met de gebruikers. FOVIG vindt dat gezien de ervaringen van de eerste golf, er een dwingende samenwerking moet zijn met het Collectief Overleg binnen de voorzieningen.

Via onze bevraging konden we herhaaldelijk vaststellen dat het overleg met het Collectief Overleg zorgde voor goede, weldoordachte maatregelen bij het instellen van de bezoekregeling en achteraf de versoepelingen. Deze inbreng moet aanwezig blijven. We willen dan ook de raad geven aan de leden van het Collectief Overleg om in dialoog te blijven met de voorziening. We merken ook dat de afspraken dikwijls alleen werden gemaakt met de voorzitter van het Collectief Overleg en de directeur van de voorziening.

We hebben kunnen vaststellen dat een ruimere betrokkenheid alleen maar positieve effecten met zich meebrengt, vooral de gepaste communicatie naar de gebruikers van de voorziening wordt sterker. FOVIG maakt de overheid er attent op dat de gebruikers in dergelijke materie een prominente plaats moeten krijgen. We vragen ook aan de vergunde zorgaanbieders om de Collectieve Overlegorganen te betrekken bij de uitwerking van een scenario.

FOVIG hoopt dat dit draaiboek niet nodig zal zijn.
FOVIG wenst iedereen een deugddoende vakantie!

Nadia Dekoning
Voorzitter
Namens het bestuursorgaan van FOVIG

Vraag het aan Fovig