19 feb 2020

LEDENDAG 2020: ZORGGARANTIE EN ZORGCONTINUÏTEIT

Auteur: Fovig

NIEUWSBRIEF  |  FEBRUARI 2020

FOVIG maakt zich zorgen. Ernstige zorgen over zorggarantie en zorgcontinuïteit. De laatste weken ontvingen we steeds duidelijker signalen daarover. Gebruikers van collectieve zorg, in een voorziening voor personen met een handicap dus, zijn de eerste en nagenoeg enige slachtoffers van de besparingspolitiek.
Daarom hebben we onze ledendag volledig gefocust op die thematiek.

Zaterdag 21 maart 2020, 9.30 tot 15.30 uur, Mechelen
Is er nog meer dan bed, bad en brood? Correctiefase 2 heeft de thematiek van de zorggarantie helemaal in de aandacht gebracht. Maar de correctiefase gaat wel verder dan wat overeengekomen was bij de toezegging van de zorggarantie. Tegelijkertijd worden er ook bijkomende besparingen opgelegd aan de zorgaanbieders.
Reden genoeg voor FOVIG om hier een ledendag aan te besteden

ZORGGARANTIE EN ZORGCONTINUÏTEIT
WELKE ROL KAN HET COLLECTIEF OVERLEG SPELEN?

Zaterdag 21 maart 2020, 9.30 tot 15.30 uur
De Noker, Nokerstraat 6, 2800 Mechelen

Rechtstreeks naar inschrijving 

DOELGROEP (klik voor meer/minder info)

Met deze dag willen we iedereen bijeenbrengen die mee wil denken over zorggarantie en zorgcontinuïteit. Concreet betekent dit:

 • de leden van FOVIG
 • alle leden van het collectief overleg in voorzieningen voor personen met een handicap
 • directies en personeel van die voorzieningen
 • beleidsmensen
THEMATIEK (klik voor meer/minder info)

Is er nog meer dan bed, bad en brood? Correctiefase 2 heeft de thematiek van de zorggarantie helemaal in de aandacht gebracht. Maar de correctiefase gaat wel verder dan wat overeengekomen was bij de toezegging van de zorggarantie.
Tegelijkertijd worden er ook bijkomende besparingen opgelegd aan de zorgaanbieders. En geeft de minister absolute voorrang aan wachtenden die nog geen budget hebben.  Bestaande gebruikers met toegenomen zorgnood moeten de volgende jaren niet rekenen op extra budget.

Zorggarantie en zorgcontinuïteit moeten veel meer betekenen dan een slogan.

 • Op dit ogenblik wordt er gesleuteld aan de soepele overgang van 5/7 naar 7/7. Is dat de betekenis van zorggarantie?
 • Het is ook nog niet duidelijk wie die zorggarantie gaat controleren. Is dat iets voor de individuele gebruiker, het collectief overleg, de zorginspectie, het VAPH?
 • Voor heel wat groepen is er met de PVF voorzien in automatische toekenning van budgetten. Vooral voor minderjarigen blijkt die automatische overstap (zorgcontinuïteit) nu vertraging te kennen. Hoe gaat dit evolueren?
 • Zorgcontinuïteit is ook de garantie dat bij veranderende omstandigheden, nog steeds de zorgnood wordt ingevuld. Tot in 2016 was iemand met een plaats bij een erkende zorgaanbieder quasi zeker van die zorgcontinuïteit. Dat is nu niet meer het geval. Voor elke aanpassing van zorgzwaarte of frequentie moet nu het hele systeem opnieuw doorlopen worden. En achteraan aanschuiven op de aangroeiende wachtlijst!
 • Doorheen die veranderingen is er ook nog de overstap naar woon- en leefkosten. In het systeem van de eigen bijdrage was er een vast bedrag, voor iedereen, en een bescherming van de lage inkomensvervangende tegemoetkomingen. Overal voelt men de druk op het inkomen van de gebruiker. Gaat die nog de middelen hebben om zijn erkende frequentie te blijven gebruiken als de woon- en leefkosten het vervangingsinkomen sterker gaan aanspreken?
WERKWIJZE (klik voor meer/minder info)

Op de FOVIG Ledendag 2020 willen we bij deze vragen en evoluties stilstaan. We gaan bekijken welke rol het collectief overleg hierin kan en moet spelen. De inbreng van de individuele leden, vanuit hun achterban, is daarvoor essentieel.
Actief meedenken vanuit je ervaringen en verwachtingen is nodig voor een breed gedragen visie op deze problematiek. Zo kan FOVIG je ondersteunen in het collectief overleg. Maar we willen ook impact hebben bij de zorgaanbieders en bij het beleid.

PROGRAMMA (klik voor meer/minder info)
 • 9.30 – 10.00
  Ontvangst met koffie
 • 10.00 – 10.20
  Verwelkoming door Nadia Dekoning, voorzitter FOVIG
  Zorggarantie en zorgcontinuïteit in het perspectief van onze visie op kwaliteit: zorg, ondersteuning en ontplooiing.
 • 10.20 – 11.00
  Het ABC van zorggarantie en zorgcontinuïteit door Eddy Vandemeulebroucke, stafmedewerker FOVIG
  Wat wordt er gegarandeerd? Wat niet? Wat mag er wel veranderen? Wie bewaakt dat? Wat als afsprak-en niet worden nageleefd? Wat kan het collectief overleg hierin betekenen?
 • 11.00 – 12.15
  In drie workshops worden zorggarantie en zorgcontinuïteit, telkens vanuit een andere invalshoek, bekeken en besproken.  Voorop staat wat de rol kan zijn van het collectief overleg in combinatie met andere actoren: de persoon met een handicap, de zorgaanbieder en de mantelzorger. Er wordt actief samengewerkt om tot heldere inzichten te komen.
  Workshop 1: Zorggarantie en zorgcontinuïteit bekeken vanuit het standpunt van de persoon met een handicap
  Welke aspecten moeten we meenemen om het leefklimaat van de gebruikers te versterken? Hoe bewaken we dat de totale persoon steeds centraal staat? Maite Mallentjer reveleert de nood aan een warme maatschappij met grote solidariteit.
  Workshop 2: De zorgaanbieder en zijn engagement voor de zorggarantie
     We zoeken samen naar de spanningen. Hoe kan een zorgaanbieder bijdragen aan een volwaardige zorggarantie? Welke elementen kunnen in samenspraak met het collectief overleg opgebouwd worden om zorg, ondersteuning en ontplooiing te waarborgen?
  Lieven Backcx in samenwerking met Eric Avonts (algemeen directeur Rotonde), Jan Jacobs (algemeen directeur Iona) en Hendrik Delaruelle (algemeen directeur Vlaams Welzijnsverbond)
  Workshop 3: De mantelzorger en het toezicht op de zorggarantie en zorgcontinuïteit door Naomi De Bruyne (Steunpunt Mantelzorg)
  Hoe legt het collectief overleg ook de relatie met de mantelzorgers (ouders, brussen … van persoon met handicap)? Hebben zij aparte, specifieke verwachtingen bij zorggarantie en zorgcontinuïteit? Voelen ze zich gerust? Kan de bewindvoerder of de vrederechter hier een rol spelen?
 • 12.15 – 13.15
  Lunch met broodjes
 • 13.30 – 14.30
  Panelgesprek: Zorggarantie en zorgcontinuïteit. Welke rol kan het collectief overleg spelen?
  De cruciale vragen uit de workshops worden door Patrick Van Landeghem, Georges Goffin en Herwig Vaes voorgelegd in een panel met verder Eric Avonts (algemeen directeur Rotonde), Hendrik Delaruelle (algemeen directeur Vlaams Welzijnsverbond), Jan Jacobs (algemeen direcetur IONA) en Elke Vande Velde (stafmedewerker SOM). Lieven Backcx is moderator.
 • 14.30 – 14.50
  Visie van de Vlaamse overheid door Kurt Asselman, adviseur bij het kabinet van Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn.
 • 14.50 – 15.00
  Beknopte conclusies en afsluiting door Nadia Dekoning, voorzitter FOVIG.
 • 15.00
  Netwerkdrink
DEELNAMEPRIJS (klik voor meer/minder info)

Deelname aan deze FOVIG-ledendag is betalend.
De prijs voor deelname aan alle activiteiten, welkomstkoffie, lunch en netwerkdronk, bedraagt

 • voor FOVIG leden en leden van Trefpunt STAN: 25 EUR
 • voor alle andere deelnemers: 35 EUR
INSCHRIJVEN (klik voor meer/minder info)

Inschrijven kan uitsluitend via het online-formulier op de website van FOVIG.
Na inschrijving krijgt u een e-mail met bevestiging en details voor de betaling. De inschrijving is pas definitief na betaling per overschrijving.

LOCATIE EN BEREIKBAARHEID (klik voor meer/minder info)

De FOVIG-ledendag heeft plaats in Mechelen in de gebouwen DE NOKER, Nokerstraat 6, 2800 Mechelen. De ligging kan u vinden met deze link.
Mechelen is bereikbaar per openbaar vervoer, maar de locatie is een heel eind van het station verwijderd (ca. 25 minuten wandelen). Vanuit het station Mechelen-Nekkerspoel is het 16 minuten wandelen. Aan beide stations kan u bus 5 nemen tot aan halte Mechelen-M.Sabbestraat.
Ook per wagen is Mechelen goed bereikbaar. Het gebouw beschikt niet over een parking. In de straat en de omliggende buurt geldt beperkt en betalend parkeren.
Parkeren is onder meer mogelijk  op de Guido Gezellelaan. Vanuit de parking van MacDonalds is het 450 m (6 minuten wandelen) naar DE NOKER. Nog iets dichter is er ook gratis parking  gelegen aan de Begijnenweide (winkelcomplex met C&A, Deutsche Bank …)  net over de Dijle.

Vraag het aan Fovig