2 jun 2024

AAN DE SLAG MET HET MODEL IDO IN HET COLLECTIEF OVERLEG [TIPS]

Auteur: Fovig

Op 18 maart 2024 was er de webinar aan de slag met het model IDO. Intussen hebben we de inhoud van de webinar en de antwoorden op jullie vragen bijeengebracht in een pakket tips voor het collectief overleg.

Het model IDO (Individuele dienstverleningsovereenkomst) werd door het VAPH ontwikkeld in samenwerking met de werkgroep Transparantie. Administratie, gebruikersorganisaties, bijstandsorganisaties en de koepels van zorgaanbieders werkten samen aan dat model. Voor FOVIG is het belangrijk om samen met leden van collectieve overlegorganen na te denken en uit te zoeken hoe dat model bruikbaar kan gemaakt worden. Hieronder beschrijven we de inhoud van de webinar onder de vorm van tips voor het collectief overleg. Inleidend is er een beknopte situering over het kader waarbinnen het model van IDO is tot stand gekomen.

Je vindt die tips hier op onze website.

Een afdrukbare versie daarvan vind je via deze link.

Organen voor collectief overleg die ondersteuning willen bij het opzetten van een vergadering of ontwikkelingsproject over de IDO, kunnen ondersteuning krijgen van FOVIG (contacteer [email protected]). Aarzel niet om al je vragen over het werken met het model IDO of andere onderwerpen van het collectief overleg te bezorgen aan [email protected]. We bezorgen je dan snel een antwoord.
We kunnen ook in je collectief overleg een activerende sessie hierover komen begeleiden.

VORMING LATER OP HET JAAR
SAMEN BOUWEN AAN EEN CULTUUR VAN INSPRAAK

FOVIG voorziet, in samenwerking met Gezin & Handicap, nog een reeks webinars onder de titel: ‘Samen bouwen aan een cultuur van inspraak’.

  • 17 september 2024
    Communicatietechnieken voor ouders en begeleiders
  • 24 oktober 2024
    Nieuwe mensen aantrekken voor het collectief overleg
  • 5 december 2024
    Participatie in verschillende lagen
Vraag het aan Fovig