24 mrt 2024

VERPLEEGKUNDIGE HANDELINGEN DOOR BEKWAME HELPER

Auteur: Fovig

Tot voor kort was er niets geregeld om bij zorgaanbieders ondersteunende verpleegkunidge hulp aan te beiden via bijvoorbeeld de opvoers/begeleiders. Daar komt nu verandering in met de ‘bekwame helper’.

Op 1 december 2023 werd het KB bekwame helper principieel goedgekeurd. Hierdoor mogen niet-verpleegkundigen zoals een opvoeder/begeleider een aantal verpleegkundige handelingen stellen. Die handelingen worden gedelegeerd of als instructie gegeven.
Dit is een belangrijke evolutie vanuit het perspectief van de gebruiker. Want hierdoor kan de begeleider flexibeler inspelen op de ondersteuningsnoden.
Het KB werd in zijn originele versie goedgekeurd door het federale parlement. Ondertussen zijn vrijdag 8 maart 2024 twee KB’s goedgekeurd die bepalen welke handelingen kunnen gedelegeerd worden onder welke voorwaarden. De KB’s treden binnen de 10 dagen in werking. Dan is de bekwame helper-regeling wettelijk van toepassing.

Er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. De bekwame helper is opgeleid voor die taak en werkt onder aansturing en toezicht van een verpleegkundige of arts.
Aan de zijde van de gebruiker is het noodzakelijk dat deze, of diens wettelijke vertegenwooriging, de schriftelijke toestemming geeft. De gebruiker moet zich ook in een stabiele klinische situatie bevinden.

Wil je meer weten? Klik hier voor de informatie verstrekt door Volksgezondheid.

Vraag het aan Fovig