6 jan 2021

CORRECTIEFASE 2 AFGETOPT

Auteur: Fovig

NIEUWSFLASH | JANUARI 2021 #2  —

GOED NIEUWS VOOR 4500 GEBRUIKERS!

Op 23 december 2020 keurde de Vlaamse Regering Mozaïekbesluit 5 principieel goed. Dit besluit brengt veel wijzingen aan aan meerdere vroegere besluiten.

Het meest opvallende hierin is het aftoppen van de daling van correctiefase 2 op 15%. Dat is goed nieuws voor meer dan 4.000 gebruikers die voorheen meer dan 15% zouden verliezen. Niemands budget mag dus meer dan 15% dalen. Het definItieve budget bereiken deze gebruikers dan, net als de anderen, in 2024.

Ook 500 gebruikers die door correctiefase 2 afgeleid werden naar ondersteuning via rechtstreeks toegankelijke hulp, krijgen met dit besluit terug een persoonsvolgend budget.

Voor budgetten die door correctiefase 2 stijgen, ook budgetten die meer dan 15% stijgen, verandert er niets. De stijging blijft onveranderd. Wie meer dan 15% stijgt, bouwt zoals voorzien, verder op in de periode 2024-2027.

In 2018 werd op de taskforce ter voorbereiding van correctiefase 2 door alle geledingen, waaronder FOVIG, het standpunt ingenomen om niet verder te dalen dan 15%. De Vlaamse regering besliste toen echter om daarvan af te wijken. Het standpunt van de taskforce wordt nu dan toch door de Vlaamse Regering gevolgd.

Een belangrijk effect hiervan is dat de ruimte voor de zorggarantie (budgetwijzigingen door correctiefase 2 mogen geven effect hebben op de aard en de frequentie van de zorgondersteuning) voor de zorgaanbieders minder nijpend zal zijn. Voor FOVIG betekent dit een bedreiging minder.

Namens het bestuursorgaan van FOVIG

Nadia Dekoning
voorzitter

Vraag het aan Fovig