15 jul 2022

VAPH ZOEKT DEELNEMERS AAN KWALITEITSTAFELS

Auteur: Fovig

Het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH) wil een breed gedeelde visie rond kwaliteit van leven, zorg en ondersteuning ontwikkelen. Dat zullen ze doen in dialoog en interactie met alle betrokken partners. Om een antwoord te bieden op de vele uitdagingen in de sector en meer specifiek het onderwerp kwaliteit, starten ze daarom met de organisatie van ‘kwaliteitstafels’.

Wat doet een kwaliteitstafel?

Met een kwaliteitstafel wil het VAPH inhoudelijke aandachtspunten uitwerken samen met de belangenhebbenden. Dat gebeurt met debat en interactie. Zorggebruikers, personeel, zorgaanbieders, de VAPH-administratie en organisaties in de sector personen met een handicap nemen daaraan deel. De aandachtspunten  die daar komen bovendrijven worden besproken in de bestaande adviesorganen binnen het VAPH.

Wie kan deelnemen?

Voor de kwaliteitstafels zoekt het VAPH enthousiaste deelnemers die zich kunnen vrijmaken voor 4 vergaderingen (van ongeveer 2 à 3 uur) tussen september 2022 en februari 2023. De vergaderingen gaan online door.

Men zoekt een tiental personen die samen de sector vertegenwoordigen:

  • medewerkers van voorzieningen,
  • vertegenwoordigers van koepels, bijstandsorganisaties, infoloketten, RTH-diensten, enz.
  • personen met een handicap
  • mantelzorgers, familie van zorggebruikers

Interesse? Vul je gegevens in via dit formulier (opent nieuw venster) of stuur een mailtje naar [email protected].
Het VAPH bezorgt je in de week van 22 augustus meer informatie over de start van de kwaliteitstafel.

Je vindt de oproep ook op de website van het VAPH.

Vraag het aan Fovig