18 mei 2022

SAMEN OP PAD

Auteur: Fovig

Als ouder van een kind met een ernstige beperking draag je je kind, letterlijk en figuurlijk. Net zoals elke andere ouder dat doet, maar misschien wel explicieter en doordachter. Je geeft richting aan het leven van je kind. Je krijgt meer complexe vragen voorgeschoteld, moet bewuster nadenken over hoe je de opvoeding vormgeeft.

Aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek (KU Leuven) bereidt men een nieuw project voor. Onder leiding van Ines Van keer en Bea Maes wordt de rol van opvoedingsdoelen in het opvoedend handelen van ouders onderzocht.

In een eerste fase willen zij een zicht krijgen op de soorten opvoedingsdoelen die ouders belangrijk kunnen vinden. Op basis daarvan ontwikkelen ze een kwaliteitsvolle vragenlijst/gespreksleidraad rond dit thema. Daarom zijn ze op zoek naar ouders van een kind/jongere tussen 0 en 21 jaar met een ernstig tot diep verstandelijke beperking, voor deelname aan een éénmalig groepsgesprek.

Voor info: informatiefiche, mail: [email protected] of T 016-37 98 92 (Ines Van keer)

Vraag het aan Fovig