8 jan 2021

VAPH-VOORZIENINGEN: VACCINATIES OP KOMST

Auteur: Fovig

NIEUWSFLASH | JANUARI 2021 #3  —

GOED NIEUWS OVER DE VACCINATIES IN VAPH-VOORZIENINGEN

Zonet ontving FOVIG een persmededeling waarin de verdere vaccinatiestrategie wordt toegelicht. De ziekenhuizen, zorgverleners in de eerste lijn en collectieve zorginstellingen starten parallel met vaccineren in de maand februari. De versnelde levering van vaccins maakt dit mogelijk.

Na de woonzorgcentra staan de andere collectieve zorginstellingen op de planning. Om het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en zorgverstrekkers in de eerste lijn de kans te geven zo snel mogelijk gevaccineerd te worden, zal dit gelijktijdig opgestart worden met de vaccinatie van collectieve zorginstellingen met kwetsbare personen, zoals een aantal VAPH-voorzieningen met oudere gebruikers.

De vaccinatie start op in de loop van de maand februari. De Vlaamse overheid zal op korte termijn in overleg gaan over de verdeling binnen de betrokken sectoren.

Ook de VAPH- en andere zorgvoorzieningen hebben te kampen gehad met grote uitbraken. Er verblijven vaak zeer kwetsbare personen in deze voorzieningen, om die reden staan zij ook terecht hoog op de prioriteitenlijst.
(minister Wouter Beke)

Vraag het aan Fovig