5 feb 2021

VACCINATIES STARTEN HALF FEBRUARI

Auteur: Fovig

De vaccinaties voor de sector personen met een handicap naderen. In de week van 15 februari 2021 wordt de start ervan voorzien. Het VAPH geeft aan de vergunde zorgaanbieders al een pakket aan richtlijnen over thema’s die met de vaccinatiestrategie te maken hebben. 

NIEUWSFLASH  |  FEBRUARI 2021

Dit zijn de belangrijkste richtlijnen met betrekking tot de vaccinatie op een rijtje.

  • Voor de voorzieningen die beschikken over een eigen vaccinatieteam of die er een vormen samen met andere voorzieningen is er een draaiboek ter beschikking. Het draaiboek wordt regelmatig geüpdatet. Je kan het hier vinden.
  • In de week van 15 februari 2021 wordt gestart met het vaccineren in de residentiële collectiviteiten van de gebruikers en het personeel. Over het vaccineren van de gebruikers van de dagcentra en de diensten zelfstandig wonen volgt er eerstdaags een standpunt. Het personeel van de dagcentra die verbonden zijn aan een collectieve woongelegenheid wordt eveneens gevaccineerd op dat moment. Vrijwilligers en mantelzorgers worden niet gevaccineerd op dat moment omdat de groep dan veel te groot wordt. Deze personen worden in de volgende stappen gevaccineerd wanneer hun leeftijdsgroep aan de beurt is. Deze fase zal ongeveer 3 weken in beslag nemen. Je kan dit hier nalezen.
  • Het VAPH vraagt om de vaccinatieplaatsen zoveel mogelijk te beperken om de logistieke ondersteuning niet onnodig te belasten en de efficiëntie van de vaccinatieteams te optimaliseren. Er zal wel rekening gehouden worden met doelgroepen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Je kan hier terecht.
  • Het VAPH benadrukt dat de huidige bezoekregeling hierdoor niet in het gedrang hoeft te komen. Wanneer er voldoende aandacht blijft voor de hygiënische maatregelen dan moet er niet overgestapt worden naar een lange periode van opschorting van fysieke bezoekmogelijkheden. De volledige argumentatie kan je hier vinden.
  • Vanaf 1 februari zijn er ook voor het testen van de bezoekers van voorzieningen voor personen met een handicap sneltests ter beschikking. In wel bepaalde gevallen kunnen deze aangewend worden. Je vindt de nota hier.
  • Je kan hier ook lezen dat de mogelijkheid bestaat om testteams in te schakelen wanneer na een risicoanalyse een ruimere testing van een grote groep aangewezen is en de testafnamecapaciteit onvoldoende is …

Ten slotte willen we vanuit FOVIG de collectieve overlegorganen en de vergunde zorgaanbieders er op attent maken dat tijdig overleg en informatie heel belangrijke factoren zijn om de vaccinaties onder de beste omstandigheden te laten verlopen.

Tijdige communicatie van de strategie die de voorziening zal hanteren, geeft de gebruikers en hun familie de mogelijkheid om de bezoeken en het heen- en weerhalen goed te organiseren.

Namens FOVIG
Nadia Dekoning
voorzitter

Vraag het aan Fovig