2 jun 2024

VISIENOTA INCLUSIEF ONDERWIJS

Auteur: Fovig

JOUW MENING TELT

Op woensdag 15 mei 2024 was er de dialoogdag inclusief onderwijs georganiseerd door NOOZO (Vlaamse adviesraad voor & door personen met een handicap). Het ontwerp van visietekst werd er voorgesteld en in gesprekstafels verder uitgediept. Alle betrokken actoren die werken rond en bekommerd zijn om inclusief onderwijs waren aanwezig. Namens FOVIG namen Georges Goffin, Birgit Riské en Fran Van Hoorebeke deel aan de gesprekken.

De visietekst kwam tot stand als sluitstuk van een breed participatief proces met ervaringsdeskundigen en leden van NOOZO. De visietekst geeft een kader voor het gesprek met de beleidsmakers en voedt het vertegenwoordigend werk binnen NOOZO rond onderwijs.  Inclusief onderwijs is een mensenrecht en wordt omschreven in het VN-verdrag. Na verloop van tijd wil men komen tot één inclusief onderwijssysteem zonder aparte scholen voor mensen met een handicap. Dit vereist een visie op inclusief onderwijs. Maar ook een stappenplan met tijdspad.

Samen leren en spelen op school gaat uit van de 80/20-regel, waarbij de kinderen met een handicap 4 dagen gewoon de lessen mee volgen en 1 dag per week uit de klas worden gehaald voor extra begeleiding of medische zorg. Daarbij moet passende aandacht zijn voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige handicap. Opdat zij gewoon kunnen deelnemen aan het schoolleven, met voldoende zorg voor hun kwetsbaarheid en noden. Dit punt wordt door FOVIG telkens benadrukt. Want ook voor die kinderen moet er onderwijs gegeven kunnen worden binnen een gewone schoolomgeving. Met oog voor de handicapspecifieke ondersteuning en op een manier die het welzijn van het kind ten goede komt.

Daarnaast breekt FOVIG ook een lans voor het inclusief volwassenonderwijs. Zich permanent ontwikkelen moet ook mogelijk zijn voor personen met een verstandelijke en/of meervoudige handicap.

De volledige tekst is beschikbaar op de website van NOOZO maar kan ook via een eenvoudig mailtje opgevraagd worden bij Fran ([email protected]). Laat je dan ook weten wat je in die tekst nog veranderd wil zien?

Vraag het aan Fovig