9 nov 2021

ZIJN WOON- EN LEEFKOSTEN NOG BETAALBAAR?

Auteur: Fovig

Geef ook jouw mening over de woon- en leefkosten die worden aangerekend bij vergunde zorgaanbieders. Onderzoekers van het steunpunt Welzijn, Volksgezondheid & Gezin (SWVG) zijn benieuwd naar het perspectief van de persoon met een handicap op de betaalbaarheid van de woon- en leefkosten.

FOVIG en vele andere organisaties moedigen alle uitgenodigden aan om deel te nemen aan dit onderzoek!

Hoe kan u deelnemen?

Als u een uitnodigingsbrief van het SWVG en het VAPH in de brievenbus ontvangt, kun je deelnemen aan de studie! Op deze brief staat zowel een link als een QR-code. Door een van beide op te zoeken, open je de vragenlijst. Na het invullen van een wachtwoord brief en een persoonlijke code die je terugvindt in diezelfde brief, start de vragenlijst.

Wat is het doel van dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om de betaalbaarheid van de woon- en leefkosten te onderzoeken. Het onderzoek is gevraagd door Wouter Beke, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het VAPH. De onderzoeksresultaten kunnen leiden tot belangrijke beleidsaanbevelingen en -aanpassingen.

In 2020 is het onderzoeksteam gestart met het onderzoeken van de woon- en leefkosten bij de vergunde zorgaanbieders. Dit onderzoek is afgerond. De  onderzoeksresultaten en de samenvatting van deze eerste studie lees je via  https://steunpuntwvg.be/onderzoeksprogramma/EF67-woon-en-leefkosten. Voor de nieuwe studie waarvoor nu een vragenlijst wordt verstuurd, wordt een tweede rapport geschreven. Dit verschijnt in het voorjaar van 2022.

Hoe worden de respondenten geselecteerd?

Aan de hand van een representatieve steekproef werden 2000 personen met een handicap die gebruik maken van de diensten van een zorgaanbieder geselecteerd. De onderzoekers trachten op deze manier betrouwbare uitspraken te doen over de totale groep van mensen die woon- en leefkosten betalen bij een vergunde zorgaanbieder.

Het onderzoeksteam zal je antwoorden vertrouwelijk behandelen. Dat betekent dat de verwerking van de gegevens volledig anoniem verloopt. De gegevens worden niet gedeeld met het VAPH of de vergunde zorgaanbieder die de persoon met een handicap ondersteunt.

Hoe is de vragenlijst samengesteld?

De onderzoekers trachtten een vragenlijst te maken met behulp van het VAPH, het kabinet van minister Beke, koepelorganisaties en met bijstands- en gebruikersorganisaties.

Daarnaast is de vragenlijst ook uitgetest bij voorzitters en leden van collectief overlegorganen.

Heb je nog vragen?

Indien je vragen hebt over deze studie, dan kun je terecht bij [email protected] en +32 16 32 79 01.

Vraag het aan Fovig